Czy prof. Grzegorz Kucharczyk jest demoliberałem?

Taki wniosek można wysnuć z faktu podpisania przez uczonego znanego między innymi jako specjalista w zakresie historii myśli politycznej i publicysta katolicko-konserwatywny, którego teksty często znaleźć można na łamach „Polonia Christiana” i na portalu PCh24 „Oświadczenia Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce” z dnia 16 lutego 2012 roku. W Oświadczeniu czytamy między innymi:

„Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie narastaniem przejawów autorytaryzmu w funkcjonowaniu państwa polskiego. W państwie, które rządzi się zasadami i regułami demokratycznymi jest to zjawisko groźne, bowiem prowadzi do zerwania więzi, które winny łączyć władze państwa pochodzące z demokratycznych wyborów z ogółem obywateli. Zerwanie tych więzi powoduje destrukcję reguł demokratycznego sprawowania władzy. Przejawy tego niebezpiecznego trendu obserwujemy od dłuższego czasu w wielu sferach życia publicznego w Polsce”.

Pod Oświadczeniem widnieje podpis między innymi prof. Grzegorza Kucharczyka znanego polskim konserwatystom z wielu sentymentalnych tekstów poświęconych osobom ostatnich Habsburgów oraz z publikacji dotyczących antyklerykalnej działalności francuskiej masonerii. Ubolewanie nad „narastaniem przejawów autorytaryzmu” i „destrukcją reguł demokratycznego sprawowania władzy” wydaje nam się nieco dziwne w ustach historyka sympatyzującego ze sprawą kontrrewolucji i świadomego jej przeciwstawności z demoliberalizmem. Być może jednak mamy do czynienia ze zjawiskiem charakterystycznym dla środowiska TFP na łamach publikatorów którego prof. Kucharczyk zamieszcza swoje teksty? – z tradycjonalizmem sentymentalnym i wspominkowym, który nie przeszkadza bynajmniej w udzielaniu praktycznego wsparcia inicjatywom demoliberalnym, w tym przypadku „Kościołowi św. Lecha”?

Pełny tekst oświadczenia:

http://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/02/16/ako-w-sprawie-narastania-elementow-autorytaryzmu-w-zyciu-publicznym-w-polsce/

(R.L.)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *