Czy w spółce Marii Wiktorii Wałęsy popełniono przestępstwo?

Prezesem tej spółki jest Maria Wiktoria Wałęsa, córka byłego prezydenta i legendy „Solidarności”.

Spółka ma problemy w związku z brakiem sprawozdań finansowych. Chodzi o złamanie artykułu 77 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że „kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do (…) niesporządzenia sprawozdania finansowego (…), podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie”.

Źródło: wym-1356603175148 Interia 

Komentarz: W PRL „ktoś” spowodował, że powstały sprawozdania, których Wałęsa ponoć nie robił. Teraz „ktoś” spowodował, że nie powstały sprawozdania robione przez jego córkę. Tylko, że tego „ktosia” nigdzie nie widać. 

M.G. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *