Dokąd idziesz, Polsko?!

Pogotowie protestacyjne w całym kraju, organizacja ogólnopolskiego Kongresu Rolnictwa, pozew przeciw rządowi za nielegalne wprowadzenie zakazu uboju rytualnego i szereg uchwał, m.in. z żądaniem szybkiego uporządkowania rynku żywca, a także ochrony rolników przed szkodami wyrządzanymi przez dziki oraz zdecydowany sprzeciw wobec polityki zagranicznej rządu skutkującą rosyjskim embargiem oraz nadmiernym uprzywilejowaniem Ukrainy w stosunkach handlowych – to efekty III Zjazdu Krajowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, który obradował w Warszawie.

Zjazd miał charakter przedkongresowy. Dokonał wyboru przewodniczącego, którym na kolejną już kadencję został Sławomir Izdebski. Z kolei w prace Rady Krajowej pod kierunkiem Leszka Barwińskiego włączono przedstawicieli grup producenckich – głównie mlecznych, drobiowych, mięsnych, żywca i wędliniarskich oraz zbożowych. Delegaci ostrzegli władze przed skutkami zapaści na rynku wieprzowiny, której ceny skupu spadły do nienotowanego od dekady poziomu nawet 3,20 zł/kg. Poparli też zdecydowanie postulaty podlaskich rolników, domagających się radykalnego rozwiązania problemu dzików niszczących ich uprawy.

Zdecydowanie negatywnie oceniono koszty i straty poniesione przez gospodarkę polską, a zwłaszcza rolnictwo w związku z kryzysem ukraińskim. „Wszystko to są skutki niezgodnych z rachunkiem ekonomicznym, a motywowanych wyłącznie politycznie działań rządu RP oraz Komisji Europejskiej. Obecny konflikt z Rosją i uprzywilejowanie Ukrainy nie służą polskiej racji stanu, a władze nie podejmują działań zmierzających do zabezpieczenia interesów polskich rolników, przetwórców, eksporterów, usługodawców. W tej sytuacji Zjazd OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych wzywa rząd polski do racjonalizacji prowadzonej polityki zagranicznej i oparcia jej o nadrzędność interesu polskiego” – stwierdził III Zjazd Krajowych OPZZRiOR.

Gośćmi Zjazdu byli m.in. europoseł Janusz Korwin-Mikke, lider Kongresu Nowej Prawicy, wzywający do wspólnego frontu przeciw nadmiarowi biurokracji i przerostowi kosztów lansowanemu przez Unię Europejską. – Polski rolnik był przeciw kołchozom, to i eurokołchozowi nie ufa! – odpowiedział przewodniczący Izdebski zaznaczając, że OPZZRiOR dodając, że „nasz Związek to nie kolejna organizacja roszczeniowa, domagająca się państwowych dotacji, czy przywilejów. Przeciwnie – OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych mówi: MNIEJ PRZEPISÓW – WIĘCEJ PRAWA! A resztę zrobią już sami rolnicy. Z kolei poseł SLD Cezary Olejniczak zdecydowanie poparł walkę rolników o zniesienia absurdalnego ekonomicznie zakazu uboju rytualnego. Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski odniósł się zwłaszcza do kwestii fatalnych skutków polityki zagranicznej III RP. – Niestety, nie można nawet zarzucać braku patriotyzmu jej kierownikom, bo jeśli ktoś ma dwa paszporty, to może jest po prostu patriotą tego drugiego kraju – mówił związkowiec.

W połowie stycznia Związek zorganizuje ogólnopolski Kongres Rolnictwa pod hasłem „Dokąd idziesz, Polsko?!”, na którym ma zostać sformułowany bilans kryzysu i założenia programu ratunkowego dla gospodarki. Niezależnie od tych przygotowań – delegaci ogłosili pogotowie protestacyjne i zagrozili blokadą dróg dojazdowych do Warszawy w przypadku dalszego ignorowania interesów polskiej wsi.

Konrad Rękas

[Głosów:0    Średnia:0/5]
Facebook

0 thoughts on “Dokąd idziesz, Polsko?!”

  1. Nie było też nic o technologii lotów na Marsa. Tak to już bywa na zjazdach… Daleka jest droga do ogólnej teorii wszystkiego!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *