Dorota Kania, „Cień tajnych służb. Polityczne zabójstwa, niewyjaśnione samobójstwa, niepublikowane dokumenty, nieznane archiwa”

Dorota Kania, Cień tajnych służb. Polityczne zabójstwa, niewyjaśnione samobójstwa, niepublikowane dokumenty, nieznane archiwa, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 210

            Znana dziennikarka Dorota Kania, w swojej książce pod tytułem „Cień tajnych służb. Polityczne zabójstwa, niewyjaśnione samobójstwa, niepublikowane dokumenty, nieznane archiwa” przygląda się sprawom, którymi pomimo upływu czasu wciąż żyje polska opinia publiczna. Koncentruje się wszakże na historii najnowszej, między innymi na obecności we współczesnej rzeczywistości społecznej oraz roli służb specjalnych PRL-u, które w istocie nie utraciły na znaczeniu. Przedstawia rezultaty własnych rzetelnych oraz skrupulatnych badań dotyczących między innymi zabójstwa Krzysztofa Olewnika, samobójstwa Andrzeja Leppera czy katastrofy smoleńskiej. Mówi głośno o wszystkim tym, na temat czego inni boją się publicznie wypowiedzieć.

            Po pierwsze zaznaczyć trzeba, że książka nie jest przepisaniem treści dyskursu medialnego dotyczącego spraw, na których autorka się skupiła. Wykorzystała go Dorota Kania tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim umożliwiał on dostrzeżenie pewnych mechanizmów, zależności lub dostarczał określonych wskazówek, czyli w znikomym. I jak się okazuje słusznie. Dziennikarka oparła wszakże swoje śledztwo w pełni na źródłach, w szczególności na dokumentach dostępnych dotąd jedynie hermetycznie zamkniętemu środowisku śledczych. Zaprezentowała – krok po kroku – z właściwą sobie wnikliwością oraz precyzją, tok myślenia zarówno dedukcyjnego, jak i indukcyjnego, będącego następstwem analizowania akt, materiałów z postępowań prokuratorskich, sądowych, archiwalnych dokumentów historycznych, uzyskanych między innymi od Prokuratury Okręgowej w Warszawie czy Instytutu Pamięci Narodowej. Dobrze sformułowane we wstępie pytania pozwoliły jej na doszukanie się pewnych punktów wyjścia, elementów wspólnych poszczególnych spraw, a w następstwie rzuciły nowe światło na nierozwiązane kwestie z wydarzeń minionych trzech dekad.

            Dorota Kania podchodzi do kolejnych spraw metodycznie. Przytacza oraz komentuje – opierając się na źródłach – fakty, obala mity, zadaje pytania, poddaje fakty medialne lub spekulacje pod wątpliwość. Logicznie oraz wiarygodnie argumentuje. Wielokrotnie umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z kopiami oryginalnych dokumentów, na przykład z pismem interwencyjnym  w sprawie Andrzeja Stuglika napisanym przez jego ojca do generała Czesława Kiszczaka czy protokołem przesłuchania Tomasza Arabskiego w sprawie śmieci Grzegorza Michniewicza.

            W ten sposób autorka odsłania kulisy śmieci Andrzeja Stuglika, zwracając uwagę na przyczyny umorzenia śledztwa w tej sprawie. Odczytuje między wierszami dokumentów intencje Piotra Jaroszewicza, które okazały się wyrokiem na niego. Tworzy listę nazwisk zainteresowanych śmiercią Marka Papały, to znaczy wszystkich tych, w których interesie ona leżała. Kreśli studium upadku Ireneusza Sekuły oraz wzlotu Jacka Dębskiego, by następnie określić poziom ich pozorności i wykazać powierzchowność oficjalnych wersji pewnych sytuacji. Pyta o fenomen postaci Jeremiasza Barańskiego, by natknąć się na szereg wątpliwości i podstawy swoistej legendy. Rozwiązuje zagadkę rangi teczki z dokumentami Marka Karpia. Ujawnia sieciowy charakter zależności w ramach sprawy Krzysztofa Olewnika. Poszukuje odpowiedzi na związek śmierci Grzegorza Michniewicza z magią. Zestawia opinie biegłych z tokiem zdroworozsądkowego myślenia o zaginięciu i okolicznościach zgonu Stefana Zielonki. Wylicza niuanse dotyczące samobójstwa Andrzeja Leppera. Przygląda się przebiegowi kariery Leszka Tobiasza. Zagląda w przeszłość Sławomira Petelickiego. Rozważa historie zgonów towarzyszących katastrofie smoleńskiej. Wszystkie te sprawy, choć prawdziwe, wydają się nieprawdopodobne w realiach państwa prawa. Trzeba mieć jednak na uwadze, że faktycznie miały one miejsce i nic nie wskazuje na to, aby kolejne scenariusze im podobne odchodziły lub miały odejść w zapomnienie.

            Książkę autorstwa Doroty Kanii, pod tytułem „Cień tajnych służb. Polityczne zabójstwa, niewyjaśnione samobójstwa, niepublikowane dokumenty, nieznane archiwa” gorąco i bez wahania poleca się wszystkim tym, którzy chcą poznać od podszewki najbardziej złożone, dotąd niewyjaśnione, wzbudzające wciąż żywe kontrowersje sprawy ostatnich trzech dekad. Wszystkie one związane były ze śmiercią oraz miały charakter polityczny. Łączyło je jednak znacznie więcej. Co i jakie prognozy z tego można wysnuć na przyszłość? Aby tego się dowiedzieć, warto sięgnąć po tę trzymającą w napięciu publikację. Naprawdę warto.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa M: http://www.mwydawnictwo.pl/p/1028/cie%C5%84-tajnych-s%C5%82u%C5%BCb

Krzysztof Wróblewski

O książce informowaliśmy na naszym portalu (https://konserwatyzm.pl/artykul/10255/najnowsza-ksiazka-doroty-kani) oraz zamieszczaliśmy obszerne fragmenty (https://konserwatyzm.pl/artykul/10304/jacek-debski—egzekucja-ministra-sportu-fragment-ksiazki-ci; https://konserwatyzm.pl/artykul/10352/marek-papala—w-petli-hipotez-fragment-ksiazki-cien-tajnych).

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *