„Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii”, Dorota Kohut (red.)

Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii,Dorota Kohut (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 358

            Książka pod tytułem „Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii” zredagowana przez Dorotę Kohut to dzieło spełniające najbardziej wyśrubowane kryteria rzetelnego opracowania zagadnienia przestrzeni szkolnictwa specjalnego w perspektywach: pedagogicznej, edukacyjnej, rewalidacyjnej, logopedycznej, terapeutycznej oraz fizjoterapeutycznej. Wielość zaprezentowanych ujęć przesądza o jej multidyscyplinarności. To z kolei nie wyklucza ogromnej przydatności dla rodziców i ich podopiecznych mających specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawnych motorycznie, percepcyjnie bądź intelektualnie. Wszystko to przesądza, że mamy do czynienia z publikacją doskonałą pod względem merytorycznym oraz funkcjonalną dla grupy docelowej, która stała się obiektem zainteresowania uznanych specjalistów w wymienionych wcześniej dyscyplinach.

            Trzeba bardzo mocno podkreślić, iż nie jest to jedna z tych  książek, gdzie dziecko jest traktowane i pojmowane przedmiotowo. Autorzy nie sprowadzili wszakże dziecka na poziom rzeczy czy tylko obiektu badanego, co zdecydowanie pozytywne wyróżnia tę publikację spośród innych o zbliżonej tematyce. Co więcej, wyjątkowość tej gorąco polecanej książki polega na tym, że zawiera przegląd oraz krytyczne omówienie najnowszych trendów istniejących w łonie szkolnictwa specjalnego. Autorzy przybliżyli najważniejsze i najbardziej istotne ujęcia teoretyczne. Rozważania te znacząco pogłębili o odniesienia, a także przykłady zaczerpnięte z praktyki. Bezcenne przy tym jest to, że są podbudowane konkluzjami wynikającymi z własnego doświadczenia.  

            Najciekawsze są prezentację nowych sposobów podejścia do spraw, które ostatnio wzbudzają wiele kontrowersji i często pojawiają się w mediach. Autorzy przedstawili niezbite dowody dla różnych stanowisk, które mogą – lecz dotychczas nigdy nie były – zostać wykorzystane w sporach. I tak oto dzięki rozprawie Doroty Kohut spojrzymy na dziecko podczas rozwoju prenatalnego. Poznamy specyfikę nieprawidłowości, które mogą w tym czasie oraz podczas porodu wystąpić. Równie interesujące są rozważania na temat integracji sensorycznej, między innymi na temat metody przetwarzania bodźców sensorycznych czy o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego. Umożliwiają one zrozumienie obcej i nieznanej perspektywy, uwrażliwią oraz przygotują na proces diagnozowania, a także pomogą pojąć sensowność działań podejmowanych na różnych etapach terapii.

            Świetnym uzupełnieniem dla tych opracowań są kolejne części książki, w których autorzy przyjrzeli się bliżej różnym typom spostrzegania rozwoju poznawczego dziecka. Będą one z pewnością przydatne dla rodziców czy opiekunów stojących przed dylematami wyboru na przykład odpowiedniej terapii dla swojego dziecka ze specjalnymi potrzebami. Autorzy pokazują między innymi na czym polega zróżnicowanie w sferze diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, psychopedagogicznych. Oswajają opiekunów z wyzwaniami, które ich czekają – bardzo precyzyjnie pokazują na czym polega proces terapii. Burzą stereotypy, które mogą im zaciemniać obraz rzeczywistości i niweczyć szansę ich dzieci na poprawę, leczenie, terapię. Iluż wszakże ludzi wciąż sprowadza swoje myślenie o fizjoterapii do wizji gabinetu, w którym odbywa się tylko masaż i nic poza tym?

            Przydatne będą także z pewnością omówienia aspektów i typów terapii, które wciąż nie są jeszcze zbyt dobrze wypromowane w Polsce. Autorzy zadbali o to, aby unaocznić ich istotę, pokazać wady i zalety. Wytłumaczyli na przykład jakie możliwości daje usytuowanie muzykoterapii w edukacji. Czytelnicy, którzy zastanawiają się nad znaczeniem i typami czynników prelingwalnych w rozwoju mowy czy myślą nad tym czy rozwój mowy ich dziecka jest prawidłowy, znajdą na kartach książki cenne porady i profesjonalne objaśnienia. Warto sięgnąć właśnie po nie, a nie szukać wśród niesprawdzonych źródeł i niepewnych porad w internecie.

            Publikacja pod tytułem „Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii” pod redakcją naukową Doroty Kohut to książka, której nie powinni przegapić rodzice, opiekunowie i specjaliści – praktycy i teoretycy zajmujący się tematyką przestrzeni szkolnictwa specjalnego. To sprawdzona i profesjonalna baza wiedzy, która może przyczynić się do poszerzenia oraz polepszenia wiedzy czytelników na temat dzieci o specjalnych potrzebach. Z pewnością warto po nią sięgnąć, by nie żyć w gąszczu stereotypów i uprzedzeń.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/dziecko-o-specjalnych-potrzebach-w-kregu-interdyscyplinarnej-terapii,1525.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.