„Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne”

Bernard Weiner, Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne, tłum. Zofia Mijakowska, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2012, ss. 240

            Bernard Weiner – profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, jeden z twórców teorii atrybucji, wybitny specjalista w zakresie badania emocji, motywacji społecznej i sprawiedliwości, w swej książce pod tytułem „Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne”, która ku uciesze czytelników, zwłaszcza psychologów, właśnie ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa Smak Słowa, wyjaśnia na czym polega rola motywacji w życiu człowieka. Jest to pozycja wydawnicza tym cenniejsza, że właściwie jedyna na rynku wydawniczym dotykająca motywacji w kontekście sądów na temat moralności.

            Autor na kartach książki daje spojrzenie na rozwój logiczny i strukturę teorii motywacji społecznej oraz sprawiedliwości. Wyjaśnienia dotyczące między innymi: oceny osiągnięć – zarówno cudzych, jak i swoich własnych, stygmatyzacji, udzielania pomocy, reakcji na przekraczanie norm moralnych, agresji są bardzo przystępne, przedstawione z właściwą Bernardowi Weinerowi precyzją. Odnosi się również do kwestii takich jak przypisywanie odpowiedzialności za sukcesy i porażki, a także konsekwencje wskazanych zabiegów. Ukazuje, że każdy aspekt motywacji wymaga odrębnego potraktowania – co zresztą z powodzeniem czyni. Pomocne dla czytelnika dokonującego poznania świata są zaproponowane na kartach książki metafory mu bliskie, z uwagi na codzienne doświadczenie. Umożliwiają wszak dostrzeżenie i pojęcie najważniejszych czynników warunkujących określone zachowania społeczne. Warto zauważyć, że autor posługuje się świadomie wszystkimi pojęciami, jakich używa, to znaczy rozróżnia między innymi moralność od etyki, co we współczesnej literaturze – nawet naukowej, jest rzadkością.

            Interesujące są metaanalizy. Przybliżają wszak odbiorcy zależności na przykład pomiędzy osobistym nieszczęściem, krzywdzącymi zachowaniami a reakcjami, które je wywołują. Dzięki niewątpliwym zdolnościom dydaktycznym Bernarda Weinera uważny i pojętny czytelnik zdobywa także kompetencje dotyczące możliwości zastosowania prezentowanych teorii w praktyce gwoli realizacji własnych celów, takich jak chociażby motywowanie pracowników do pracy, przeciwdziałanie agresji współtowarzyszy czy udzielaniem pomocy rodzinie.

            Porządkujący charakter mają z kolei uwagi na temat znaczenia różnic kulturowych oraz indywidualnych: „Jedna z nich, orientacja polityczna, wpływa na spostrzeganie przyczyn ubóstwa, przy czym konserwatyści obwiniają ofiary (zarzucają im na przykład lenistwo lub życie ponad stan), liberałowie zaś – społeczeństwo (brak pracy, niskie zarobki)”. Bezcenny jest również katalog cech podejścia atrybucyjnego w ujęciu Bernarda Weinera.

            Zauważyć trzeba, iż autor jest zwolennikiem znamiennej tezy, że motywacja wynika bezpośrednio z uczuć, które z kolei są ukierunkowane przez myśli, oceny poznawcze dotykające atrybucji przyczynowych i spostrzeżeń na temat odpowiedzialności. Konsekwencje przyjęcia takiej perspektywy są niezwykle doniosłe. Warto jednak, aby czytelnik sam się z nimi zapoznał sięgając po tę interesującą publikację pozwalającą lepiej zrozumieć siebie oraz innych ludzi – zwłaszcza pojąć przyczyny i konsekwencje emocji, zrozumieć zachowania itd.

            Pedagogów i rodziców wychowujących dzieci, ale i także z pewnością pracodawców, zainteresuje obszerny rozdział poświęcony efektywnemu stosowaniu kar oraz nagród. Należy jednak uprzedzić czytelnika, że to nie jest kolejny podręcznik gwarantujący wielką przemianę duszy i ciała, czyli wielki sukces w siedem dni, lecz zbiór wyników rzetelnych badań naukowych, których prezentacja pozostawia odbiorcom wybór co do wszelkich aspektów ich użycia. Oznacza to, że Bernard Weiner ukazał na jego łamach różne sposoby wykorzystania różnorakich kar i nagród, ukazał ich słabości i zalety. Wszystko jednak świetnie wytłumaczył, dzięki czemu książka ta może stanowić klucz do poprawy własnych zdolności komunikacyjnych.

            Bernarda Weinera dzieło pod tytułem „Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne” to ważna pozycja wydawnicza, której nie powinni przegapić miłośnicy samodoskonalenia i psychologowie. Jest ona szczególnie cenna z uwagi na jej dużą wartość merytoryczną oraz przystępną formę. Bez wątpienia to godna polecenia książka.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Smak Słowa: http://sklep.smakslowa.pl/emocje-moralne-sprawiedliwosc-i-motywacje-spoleczne.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “„Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *