„Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej”. Recenzja książki

Wiesław Sikorski, Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, ss. 381

            Pomijanie sygnałów wysyłanych drogą niewerbalnych przez naszych rozmówców, zawsze odbywa się ze szkodą dla owoców komunikacji. Tymczasem badania wskazują, że umiejętność odczytywania znaczeń mowy ciała jest znacznie ważniejsza od przekazu werbalnego, ponieważ zdradza prawdziwe emocje towarzyszące wypowiadanym słowom. Oznacza to, że ludzie chcący sprawniej i efektywniej koegzystować ze sobą, powinni podnieść poziom swoich kompetencji komunikacyjnych. Nieocenioną pomocą w tym zakresie może być rewelacyjna praca Wiesława Sikorskiego pod tytułem „Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej”.

            Książka ta pomoże poprawić umiejętności w zakresie przekazywania i odczytywania znaczeń za pomocą sygnałów wysyłanych drogą pozawerbalną. Została ona pomyślana bowiem tak, że stanowi doskonały „autotrening” dla osób zmobilizowanych do pracy nad sobą. Jednocześnie może być również potraktowana jako nieodzowna pomoc dla trenerów, specjalistów w obszarze marketingu politycznego, public relations czy kreowania wizerunku w biznesie. Zawarte w niej wskazówki czynią z ich uważnego odbiorcy osobę zdolną do przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia dotyczącego komunikowania niewerbalnego. Uwagi dla profesjonalistów mogą być jednak również z powodzeniem wykorzystane jako inspiracja do zdobywania kolejnych umiejętności dla ambitnego samouka.

            Część pierwsza książki pt. „Struktura treningu komunikacji niewerbalnej” dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób przeprowadzić test znajomości mowy ciała. Jest bogato ilustrowany, zawiera opis kolejnych, prezentowanych sytuacji, co umożliwia czytelnikowi zdiagnozowanie poziomu własnych kompetencji komunikacyjnych. Funkcjonalne są uwagi na temat ewaluacji rozwiązań testu, ponieważ pozwalają w sposób zobiektywizowany ocenić uzyskane wyniki.

            W części drugiej autor skoncentrował się na omówieniu zasad i przebiegu treningu opartego na dostarczaniu informacji, skupiwszy się na ekspresji mimicznej oraz sygnałach okulestycznych. Natomiast odnośnie umiejętności praktycznych, wyeksponował wagę gestykulacji i pozycji ciała. Szczególnie warte uwagi – gdyż zdecydowanie niedoceniane – są komunikaty wzrokowe, które bardzo precyzyjnie i dokładnie opisał. Liczne rysunki, tabele, wykresy oraz wymowne przykłady pozwalają lepiej zrozumieć zalecenia w zakresie użycia oczu w interakcji z rozmówcą.

            Najobszerniejszą część Wiesław Sikorski poświęcił na wskazania dotyczące treningu informacyjno-praktycznego, to znaczy wyjaśnienia na temat wykorzystania potencjału proksemiki, ubioru, cech fizycznych, przedmiotów osobistego użytku i parajęzyka do kierowania wrażeniem odbiorcy. Wartościowe jest to, że autor wyodrębnił rady stosowne dla kobiet, od tych przeznaczonych dla mężczyzn. Kobietom wyjaśnił na przykład dlaczego nie należy przychodzić z dużą torebkę na spotkania, w czasie których znacząca jest siła perswazji czy wiarygodność oraz jak wystylizować paznokcie na jakie spotkania. Mężczyznom przydadzą się z kolei uwagi na temat doboru zegarka do okoliczności czy bycia świadomym użytkownikiem przedmiotów osobistego użytku, to znaczy wykorzystywania ich w sposób intencjonalny do określonej sytuacji.

            Jak się ubrać? Jak podnieść swoją atrakcyjność seksualną? Co zrobić, aby nie być postrzeganym jako osoba aseksualna? Jak mówić? Jakich słów używać? Czego w jakich kontaktach unikać? W jaki sposób się uśmiechać? Czy się śmiać? Czy stosować kompilacje śmiechu? Które emocje wyrażać, a które maskować lub ukrywać? Jak zaprojektować przestrzeń, by stworzyć nastrój i przekaz symboliczny? Jak komunikować emocje, odczucia? Jak sugerować, proponować, negować? Wyczerpujących odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzieli czytelnikowi Wiesław Sikorski w swej znakomitej książce pod tytułem „Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalne”.

Piotr Tomaszewski

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://impulsoficyna.pl/recenzje/dyskursy-kultury-popularnej-w-spoleczenstwie-wspolczesnym,1350.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *