Górny: Apel ws. działalności cybernetycznej (gabinet doc. Kosseckiego 1 XII AD 2018)

Dr Maciej Henryk Górny-Apel ws. działalności cybernetycznej (gabinet doc. Kosseckiego 1 XII AD 2018)

Nagranie zostało dokonane pierwszego grudnia Roku Pańskiego 2018 w gabinecie Śp. docenta Józefa Marii Stefana Ferdynanda Kosseckiego w Jego warszawskim mieszkaniu. Stan gabinetu na grudzień 2018 roku nie różni się zasadniczo od stanu z poprzedniego nagrania (z października 2018 roku). Różni się zaś wyraźnie od stanu z za życia Pana Docenta. Wdowa – profesor Elżbieta Kossecka – uporządkowała różne papiery, część materiałów (zwłaszcza stosów gazet, a także stare kalendarze) została usunięta, schowano lub przeniesiono mapy i część obrazków; ryngraf, odznaczenia, portrety przodków i repliki dawnej broni zostały rozdysponowane między dzieci docenta Józefa Kosseckiego etc. Drzwi wymieniono na nowe. Za życia Pana Docenta znajdowała się tam również mała kanapa. Niemniej jednak nagranie daje pojęcie o warunkach pracy tego wybitnego uczonego.
Doktor Maciej Henryk Górny – współzałożyciel i koordynator Poznańskiego Oddziału Narodowej Akademii Informacyjnej, który przez lata współpracował (zarówno naukowo, jak i organizacyjnie) z docentem Józefem Kosseckim i gościł u Niego w mieszkaniu – wystosował apel. W apelu tym zwraca się do osób, które zainteresowane są rozwijaniem i popularyzacją dorobku polskiej szkoły cybernetyki, aby kontaktowały się z przedstawicielami NAI Poznań. Niech dzieło Pana Docenta będzie kontynuowane na zasadach łacińskich: w zgodzie z Prawdą i etyką; bez biurokratycznego gorsetu, ale też bez anarchii.
Za nagranie odpowiada pan Daniel Klimowicz.
Strona internetowa: www.socjocybernetyka.pl
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.4]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *