Górny: Apologia Śp. doc. Józefa Kosseckiego (Poznań, 3 VIII AD 2018)

Wystąpienie stanowi obronę Osoby świętej pamięci docenta Józefa Marii Stefana Ferdynanda Kosseckiego i jednocześnie zachętę do zapoznania się z Jego dorobkiem. Przedstawiono zarówno poznawcze, jak i decyzyjne znaczenie tegoż dorobku. Podkreślono, iż z wartościowych dzieł należy korzystać, nawet jeżeli negatywnie oceniamy autorów tychże dzieł. Pokazano mechanizmy ataków na Śp. Pana Docenta, w tym manipulacje stosowane przez atakujących, obnażono też hipokryzję, jaką nacechowana jest postawa wielu z nich. Nie omieszkano wspomnieć o analogicznych atakach na inne zasłużone osoby, jak choćby na profesora Witolda Kieżuna czy Śp. profesora Bogusława Wolniewicza. Podkreślono, że Śp. docent Józef Kossecki opowiadał się za wolnością słowa i jawnością, podczas gdy wśród tych, którzy Go opluwają, pojawiają się głosy o potrzebie cenzury, a nawet o zamykaniu zwolenników Pana Docenta do wiezień. Śp. docent Józef Kossecki był przedstawicielem, badaczem i obrońcą Cywilizacji Łacińskiej. Duża część atakujących Pana Docenta to przedstawiciele cywilizacji turańskiej i bizantyjskiej, z pewnymi elementami sakralnymi (zakładanie “nieczystości rytualnej” każdego, kto otarł się o “komunę”).
Nade wszystko wyłożono w wystąpieniu naczelne zasady Cywilizacji Łacińskiej – przewaga nauki nad ideologią i przewaga etyki nad prawem – w kontekście oceny odbieranych sygnałów: najpierw bada się poznawczą wartość informacji (informację “samą w sobie”), w drugiej kolejności jej wartość decyzyjną (sterowniczą, praktyczną), dopiero w dalszej kolejności można zainteresować się oceną źródła informacji. Tak też powinno podchodzić się do ataków na Śp. docenta Józefa Kosseckiego: najpierw należy badać wartość samych zarzutów (zwłaszcza ich formalną i materialną poprawność), w drugiej kolejności decyzyjne, sterownicze znaczenie tych ataków – czemu służą, jakie mogą być ich spodziewane skutki (skłócanie Polaków, odsuwanie środowisk patriotycznych od przydatnej sterowniczo wiedzy i sprowadzenie ich na manowce maszerowania i rozpamiętywania klęsk i zbrodni), w dalszej zaś kolejności przychodzi badanie atakujących pod kątem spójności tego, co głoszą z ich własnymi postawami – pokazanie jak wygląda ich ocena, gdy odmierzy im się taką samą miarą, jaką oni mierzą Śp. docenta Józefa Kosseckiego.
Wystąpił doktor Maciej Henryk Górny. Za nagranie odpowiada Daniel Klimowicz.

[Głosów: 12   Average: 4.8/5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *