Górny: Apologia Śp. doc. Józefa Kosseckiego (Poznań, 3 VIII AD 2018)

Wystąpienie stanowi obronę Osoby świętej pamięci docenta Józefa Marii Stefana Ferdynanda Kosseckiego i jednocześnie zachętę do zapoznania się z Jego dorobkiem. Przedstawiono zarówno poznawcze, jak i decyzyjne znaczenie tegoż dorobku. Podkreślono, iż z wartościowych dzieł należy korzystać, nawet jeżeli negatywnie oceniamy autorów tychże dzieł. Pokazano mechanizmy ataków na Śp. Pana Docenta, w tym manipulacje stosowane przez atakujących, obnażono też hipokryzję, jaką nacechowana jest postawa wielu z nich. Nie omieszkano wspomnieć o analogicznych atakach na inne zasłużone osoby, jak choćby na profesora Witolda Kieżuna czy Śp. profesora Bogusława Wolniewicza. Podkreślono, że Śp. docent Józef Kossecki opowiadał się za wolnością słowa i jawnością, podczas gdy wśród tych, którzy Go opluwają, pojawiają się głosy o potrzebie cenzury, a nawet o zamykaniu zwolenników Pana Docenta do wiezień. Śp. docent Józef Kossecki był przedstawicielem, badaczem i obrońcą Cywilizacji Łacińskiej. Duża część atakujących Pana Docenta to przedstawiciele cywilizacji turańskiej i bizantyjskiej, z pewnymi elementami sakralnymi (zakładanie „nieczystości rytualnej” każdego, kto otarł się o „komunę”).
Nade wszystko wyłożono w wystąpieniu naczelne zasady Cywilizacji Łacińskiej – przewaga nauki nad ideologią i przewaga etyki nad prawem – w kontekście oceny odbieranych sygnałów: najpierw bada się poznawczą wartość informacji (informację „samą w sobie”), w drugiej kolejności jej wartość decyzyjną (sterowniczą, praktyczną), dopiero w dalszej kolejności można zainteresować się oceną źródła informacji. Tak też powinno podchodzić się do ataków na Śp. docenta Józefa Kosseckiego: najpierw należy badać wartość samych zarzutów (zwłaszcza ich formalną i materialną poprawność), w drugiej kolejności decyzyjne, sterownicze znaczenie tych ataków – czemu służą, jakie mogą być ich spodziewane skutki (skłócanie Polaków, odsuwanie środowisk patriotycznych od przydatnej sterowniczo wiedzy i sprowadzenie ich na manowce maszerowania i rozpamiętywania klęsk i zbrodni), w dalszej zaś kolejności przychodzi badanie atakujących pod kątem spójności tego, co głoszą z ich własnymi postawami – pokazanie jak wygląda ich ocena, gdy odmierzy im się taką samą miarą, jaką oni mierzą Śp. docenta Józefa Kosseckiego.
Wystąpił doktor Maciej Henryk Górny. Za nagranie odpowiada Daniel Klimowicz.

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.8]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *