Hans Urs von Balthasar, „Teodramatyka. Tom 2. Osoby dramatu. Część 2. Osoby w Chrystusie”

Hans Urs von Balthasar, Teodramatyka. Tom 2. Osoby dramatu. Część 2. Osoby w Chrystusie, przeł. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 520

            Prezentowana i polecana czytelnikom, starannie wydana publikacja Wydawnictwa M zachwyci wszystkich ceniących wartościową refleksję z zakresu teologii i filozofii. Z pewnością spodoba się także osobom zainteresowanym badaniami w sferze chrystologii. Hans Urs von Balthasar w dziele pod tytułem „Teodramatyka. Tom 2. Osoby dramatu. Część 2. Osoby w Chrystusie” – bo o tej książce mowa – niesłychanie interesująco i inspirująco zaprezentował nam bagatelizowane w tych obszarach zagadnienia. Skupił się mianowicie na ukazaniu osób akcji dramatycznej, czyli wewnętrznie zdeterminowanych i zdefiniowanych za sprawą dramatyzmu, umiejscowionych w teologicznym „dzianiu się” rzeczy w świecie postaci. Jest to szczególnie pasjonująca problematyka, zwłaszcza w związku z kontekstem, w jakim przedstawił ją autor. Mianowicie zdecydował się na naświetlenie relacji istniejących pomiędzy egzegezą a dogmatyką. Nie dość, że stanowią one ciekawe tło poznawcze do rozważań, to dodatkowo same w sobie są nowatorskim narzędziem metodologicznym, możliwym do wykorzystania i – jak widzimy użytecznym – dla badaczy nauk humanistycznych, zwłaszcza teologów.

            Pojęcie zasobów intelektualnych towarzyszących osobom przedstawionym w niniejszej publikacji jest kluczowe dla zrozumienia całości koncepcji teodramatyki oraz sensu nieuchwytnej transcendecji. Dlatego właśnie Hans Urs von Balthasar, przybliżając je czytelnikowi, zaczął od poszczególnych elementów konstytutywnych, aby w konsekwencji ukazać odrębne całości. Rezultatem tego jest interesujące umiejscowienie Chrystusa w boskim dramacie. Zawiera ono w sobie refleksję natury historycznej inną od tej, jaką znajdziemy w podręcznikach czy popularnonaukowych publikacjach. I to właśnie stanowi jej ogromny walor. Jej ważnym czynnikiem jest kwestia polaryzowania dramatu świata przez Chrystusa, jego inkluzji, odnawiania go w kontekście roszczeniowych postaw społecznych, które pojawiły się i jak dotąd nie uległy znaczącym zmianom od czasów epoki Oświecenia i historycyzmu.

            Takie przedstawienie najważniejszych kategorii teoretycznych i ujęć metodologicznych w sferze refleksji nad zawartością teodramatyki jest ważnym wprowadzeniem dla dalszych objaśnień. Dotyczą one w dużej mierze chrystologii i mariologii. Znajdziemy jednak w nich także wiele ujęć społecznie ważnych, zwłaszcza dzisiaj, w dobie panującego kryzysu moralnego, rozpadu koncepcji wielopokoleniowej rodziny, rozbijania tradycji, niszczenia poczucia przynależności do swojego kręgu kulturowego, innymi słowy – w ciężkim czasie galopującej globalizacji. Przykładowo bardzo interesujące, a przy tym jednocześnie budujące są fragmenty dotykające w swojej istocie bezpośrednio wagi i znaczenia jednego chrześcijanina dla całej ogólnoludzkiej wspólnoty. Warto z kolei przemyśleć rozważania na temat sensu istnienia człowieka w świecie. Dostarczają one wiedzy o tym, jak przezwyciężać wszechogarniającą bezideowość i dają poczucie celowości istnienia. Hans Urs von Balthasar podjął się trudnego zadania uświadomienia nam, że wiara, którą pokładamy w Bogu i modlitwa, która mu ofiarowujemy, nigdy nie jest bezcelowa, a zawsze w swym wymiarze doniosła. Udowodnił również istnienie znaczącej misji, która jednoczy jednostkę ze wspólnotą w osobie dobrego Chrystusa. Rozdziały poświęcone istocie ludzkiej czyta się niczym prozę napisaną ku pokrzepieniu serca i duszy. Kierują one czytelnika w stronę Boga, przynoszą upragniony spokój wewnętrzny, ukojenie oraz zbliżają nas do pojęcia i pogodzenia się ze swoją rolą na ziemi. W oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem Panem.

            Odbiorcom niegoniącym za sensacją, lecz wymagającym rzetelnej weryfikacji faktów bez wątpienia spodoba się rozdział dotyczący porównania świadectw znajdujących się w Piśmie Świętym z rozlicznymi spekulacjami istniejącymi poza nim. Dzięki tym wnikliwym i wartościowym pod względem metodologicznym analizom zyskamy nowe argumenty do toczących się od dłuższego czasu debat i sporów. Warto, abyśmy poznali i przemyśleli te stanowiska z uwagi na ich oryginalność oraz trafność.

            Ważną oraz inspirującą dla rozwoju współczesnej filozofii i teologii książkę Hansa Ursa von Balthasara pod tytułem „Teodramatyka. Tom 2. Osoby dramatu. Część 2. Osoby w Chrystusie” gorąco poleca się wszystkim wciąż poszukującym swojej drogi do Boga i usiłującym przy tym jednocześnie odnaleźć w życiu siebie samego oraz cel. Znacząco pomaga ona wszakże w owych poszukiwaniach. Dostarcza wątków i argumentów niezbędnych dla zainicjowania bagatelizowanej w dzisiejszych czasach refleksji w łonie chrystologii i mariologii. Pokazuje jak kompetentnie i właściwie odczytywać Pismo Święte, nie dać się zwieść fałszywym prorokom, a także nauczyć rozumieć istniejące w nim przesłania w kontekście dzisiejszych czasów. Warto więc, abyśmy sięgnęli po tę publikację i skorzystali z szans towarzyszących jej poznaniu. Dlatego właśnie gorąco się ją poleca wszystkim pragnącym umacniać się w wierze.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa M: http://www.mwydawnictwo.pl/p/687/teodramatyka-tom-ii

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *