Henryk Grabowski, „Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji”

Henryk Grabowski, Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 126

            Każdy czytelnik poszukujący zwięzłego, ale i wyczerpującego przewodnika w zakresu metodologii badań empirycznych powinien sięgnąć po nową propozycję wydawniczą autorstwa profesora Henryka Grabowskiego, pod tytułem „Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji”. I niechaj tytuł nikogo nie zmyli, bo z pewnością okaże się ten podręcznik przydatny nie tylko dla studentów kierunków wymienionych w tytule. Ułatwi mianowicie także z pewnością zrozumienie tajników badań społecznych między innymi politologom, socjologom, specjalistom w obszarze nauk o dziennikarstwie, komunikacji społecznej czy bezpieczeństwie.

            Henryk Grabowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, a nie tylko teoretykiem, co w przypadku publikacji tego typu niestety jest jak dotąd rzadkością. Oznacza to, że posiada wiedzę praktyczną, a więc konieczne doświadczenie zawodowe, dzięki czemu ma świadomość jakiego i jak napisanego podręcznika potrzebują współcześni adepci nauk społecznych. Wie dlaczego stare edycje nie są atrakcyjne i straciły dla funkcjonalności. Bezbłędnie wykorzystuje tę wiedzę, dając odbiorcy dokładnie to, czego potrzebuje, aby poprawnie zaplanować oraz zrealizować projekt badawczy – pracę dyplomową czy artykuł do publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym. Autor dostosował swój wykład do oczekiwań studentów i wszystkich czytelników zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy do badań empirycznych. Pisze o skomplikowanych zagadnieniach w sposób jasny, przejrzysty i klarowny. Dzięki temu zrozumienie metodologii badań jest znacznie łatwiejsze.

            Książka gorąco polecana czytelnikom składa się z czternastu wykładów. W ich ramach autor objaśnia podstawy naukowości. Bezwzględnie obnaża najczęściej popełniane nie tylko przez studentów, ale i przez naukowców błędy, dotyczące między innymi pojęcia indukcji czy dedukcji jako metody badania empirycznego. Wskazuje na możliwe do obrania strategie badawcze. Wymienia i tłumaczy na czym polegają ich mocne i słabe strony. Na doskonale dopasowanych przykładach wykazuje ich użyteczność w pewnych sytuacjach, a także bezużyteczność w innych. W związku z powyższym odbiorca zyskuje wiedzę co do tego jakie podejście wybrać w konkretnej sytuacji badawczej, to znaczy odpowiedź na pytanie jak przekraczać bariery poznawcze, aby w pełnej okazałości móc poznać przedmiot swoich badań.    

            Bardzo cenne, albowiem w przypadku lwiej większości publikacji ze sfery metodologii badań społecznych niesłusznie pominięte, są objaśnienia dotyczące przebiegu procesu badawczego. Henryk Grabowski pokazuje krok po kroku jak stworzyć projekt badawczy. Podpowiada jak postawić problem badawczy i sformułować adekwatne hipotezy, następnie dobrać metody, techniki, narzędzia. Wartościowe jest to, że w przypadku każdej z metod i technik uświadamia czytelnikowi ich właściwości. Nie stroni przy tym od ukazywania wszelkich towarzyszących im obciążeń. To użyteczne z uwagi na to, że z pewnością niejednemu odbiorcy pozwoli wystrzec się błędów metodologicznych w przyszłości.

            Książka ta bez wątpienia przejawia znaczącą wartość merytoryczną i posiada klarowną strukturę. W następstwie jest wygodna w użyciu, pozwala na szybkie odnalezienie wybranych zagadnień opracowanych we wzorcowy sposób. Dodatkowo, autor opisał na marginesach i wyróżnił najważniejsze kwestie, dzięki czemu rzucają się one w oczy i łatwo je zapamiętać. Tekst ilustrują rozliczne wykresy, tabele, rysunki oraz wyróżnione graficznie przykłady. Ułatwiają one zrozumienie kolejno prezentowanych problemów. Pojęcia kluczowe, pytania kontrolne, rekomendowana literatura sprawiają natomiast, że książka ta jest funkcjonalna również w obliczu powtórek przed kolokwium czy egzaminem z metodologii lub dla osób pragnących rozwijać się w tym obszarze.

            Podręcznik z zakresu metodologii badań społecznych przygotowany przez profesora Henryka Grabowskiego, pod tytułem „Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji” zasługuje na uwagę zarówno tych czytelników, którzy interesują się wskazaną tematyką, jak i tych przed którymi stoi wyzwanie stworzenia projektu badawczego. To wartościowa pozycja. Imponujące jest zwłaszcza to, że autor zdołał objaśnić na jej kartach w sposób tak jasny, klarowny, zrozumiały – bez zbędnych upiększaczy – to, co w nauce i badaniach najważniejsze. I dlatego właśnie książkę tę gorąco poleca się nie tylko studentom.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/wyklady-z-metodologii-badan-empirycznych,1470.html

Krzysztof Wróblewski

a.me.

           

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *