II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla

24 maja w Warszawie rozpocznie się I edycja Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla. Organizatorem kongresu jest Stowarzyszenie Fides et Ratio oraz Centrum Kultury i Tradycji – Wiedeń 1683.

Szczegółowy program Kongresu:

24 maja AD. 2014 w Warszawie:

godz. 10.00 Msza św. w klasycznym rycie rzymskim, Kaplica NMP Niepokalanej ul. Radna 14/2 w Warszawie

godz. 11.30 Rozpoczęcie kongresu

prof. Tadeusz Guz ( KUL), „Królewskość Chrystusa w nauce św. Tomasza z Akwinu”

Arkadiusz Robaczewski (CKiT), „Liturgia – Królewski Kult i pieśń chwały”

ks. prał. Roman Kneblewski, „Współczesna detronizacja Chrystusa Króla”

dr Stanisław Krajski, „Zrozumieć Królewskość Chrystusa. Uwolnienie z naleciałości masońskich”

ks. Stanisław Małkowski, „Chrystus Król widzialnym Obrazem niewidzialnego Boga”

prof. Andrzej Flaga, „Jezus Chrystus Król Polski w objawieniach sł. Bożej Rozalii Celakównej”

Dawid Gospodarek „Podstawy intronizacji Chrystusa Króla Polski”

Marcin Dybowski, „Chrystus Król ocenzurowany – wyzwanie dla wydawców katolickich dzisiaj”

Program artystyczny: Jerzy Zelnik oraz Maciej Wróblewski

31 maja AD. 2014 w Częstochowie:

godz. 10.00 Msza św w klasycznym rycie rzymskim Jasna Góra ( Wieczernik)

godz. 11. 30 Rozpoczęcie kongresu

ks. Jacek Bałemba SDB, „Liturgia rzymska publicznym głoszeniem chwały Chrystusa Króla”

ks dr Roman Piwowarczyk, „Współczesna globalizacja a Powszechność Kościoła”

ks. Ryszard Raczkiewicz, „Chrystus Król czy Sługa ? – uzasadnienie królewskiej godności Jezusa Chrystusa”

dr Stanisław Krajski, „Kto powinien być Królem Polski Matka Boża czy Chrystus ? Czego chcieliby masoni ?”

Prof. Andrzej Flaga, „Zmagania o Polskę Chrystusową”

ks. Leopold Powierża, „Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła”

Wstęp wolny.

Za: http://fides-et-ratio.pl/index.php/2014/04/zaproszenie-ii-kongres-dla-spolecznego-panowania-chrystusa-krola/

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.