III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

9 marca 2016 r. – Sala Posiedzeń Rady Wydziału
Wydział Prawa i Administracji UMK


Rejestracja uczestników od godz. 9:30 do godz. 10:00


Rozpoczęcie Konferencji
10:00

Powitanie Gości przez Władze Wydziału i Organizatorów | 10:00 – 10:10


 Panel I


dr Agata Czarnecka (UMK) | 10:10 – 10:30

dr Andrzej Madeja (UMK) | 10:50 – 11:10

Koncepcja prawa natury o zmiennej treści

ks. dr Lesław Krzyżak (SKP) | 11:10 – 11:30
Prawo do migracji jednym z podstawowych praw człowieka

dr Łukasz Święcicki (UPH w Siedlcach) | 11:30 – 11:50
Leo Strauss o prawie naturalnym. Problem możliwości filozofii prawa

Panel dyskusyjny | 11:50 – 12:10


 Przerwa kawowa


Panel II


mgr Agnieszka Wicha | 12:30 – 12:45
To co sprawiedliwe z natury – wyzwanie sprawiedliwości we współczesnym prawotwórstwie

Katarzyna Jarnutowska (UB) | 12:45 – 13:00
Prawo do godnej śmierci

mgr Jakub Zwoliński (UMK) | 13:00 – 13:15
Czy kryteria moralne powinny być uwzględniane przy konstruowaniu modelu systemu prawnego?

Aneta Grabowska (UMK) | 13:15 – 13:30
Aborcja w Polsce i na świecie a prawo do życia

Panel dyskusyjny | 13:30 – 13:45


Panel III


mgr Mateusz Stramski (UG) | 13:45 – 14:00
Prawo naturalne jako rodowód zasady fair play w sporcie

Natalia Maria Tończyk (UMK) | 14:00 – 14:15
Wolność artystyczna i jej granice a prawo naturalne

mgr Mateusz Filipczuk (UŁ) | 14:15 – 14:30
Filozofia naturalna i prawnopodstawowa (niepozytywistyczne) a filozofia i teoria prawa karnego

Karolina Kamila Głowacka, Michał Gawroński  (UMCS) | 14:30 – 14:45
Prawo własności prawem naturalnym  wpływ prawnonaturalnych koncepcji na współczesną ochronę własności w prawie karnym

Panel dyskusyjny | 14:45 – 15:00


 Przerwa obiadowa


Panel IV


mgr Bartosz Jastrzębski (Kancelaria Adwokacka Wójcik) | 16:00 – 16:15
Prawo do własności prywatnej w kontekście oceny mocy obowiązującej polskich aktów nacjonalizacyjnych z lat 1944 – 1946

mgr Małgorzata Agata Panek (UMK) | 16:15 – 16:30
Pojęcie dobrej i złej wiary jako jedna z klauzul generalnych wypracowanych przez koncepcje prawa naturalnego

mgr Mikołaj Rusiński (UMK) | 16:30 – 16:45
Prawo naturalne jako źródło praw konsumenta

Oktawia Ewa Braniewicz (UMK) | 16:45 – 17:00
Najnowsza amerykańska filozofia prawa – powrót do korzeni czy sprzeciw wobec współczesności?

mgr Jakub Kulczyński (UG) | 17:00 – 17:15
Klauzula sumienia w zawodzie radcy prawnego oraz adwokata

Panel dyskusyjny | 17:15 – 17:30


Panel V


mgr Monika Michalak (UMK) | 17:30 – 17:45
Prawo naturalne a prawo stanowione w obliczu naszego sumienia

Marta Anna Woźniak (UMK) | 17:45 – 18:00
Prawo naturalne a prawo stanowione w kontekście przymusowego poboru do służby wojskowej

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *