„Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi”. Recenzja książki

Mel Silberman, Freda Hansburg, Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, ss. 280

            Ukazał się w Polsce pierwszy profesjonalny, a jednocześnie przystępny podręcznik umożliwiający podniesienie kompetencji ze sfery inteligencji interpersonalnej. Jego autorzy Mel Silberman oraz Freda Hansburg – wybitni fachowcy i eksperci w tej dziedzinie, na kartach książki pt. „Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi”  uczą wartościowych umiejętności, których znajomość przyda się każdemu, kto wchodzi w jakiekolwiek interakcje z ludźmi i chce je uczynić lepszymi, owocniejszymi. Pomagają stać się operatywnym współpracownikiem, szefem, odnoszącym sukcesy sprzedawcą – także w handlu elektronicznym, opiekunem, partnerem, członkiem wspólnoty religijnej bądź społecznej, konsumentem. Wskazują jak nawiązywać nowe znajomości, tworzyć sieci biznesowych kontaktów, utrzymywać relacje z kolegami i koleżankami, współtworzyć związek uczuciowy, korzystać z internetowych kanałów dyskusyjnych.

            Poradnik ten oferuje czytelnikom kompletny plan samodoskonalenia, który zakłada podniesienie poziomu wykorzystania umiejętności wchodzących w skład inteligencji interpersonalnej. To znaczy uzmysławia w jaki sposób można zrozumieć innych, jasno się wyrażać, dbać o własne potrzeby, wymieniać opinie, wywierać wpływ, rozwiązywać konflikty, grać zespołowo i „zmieniać biegi” w obrębie komunikacji międzyludzkiej. Pokazuje jak działać skutecznie w kontaktach międzyludzkich. Ułatwią to przykłady, ćwiczenia, narzędzia stworzone gwoli dania czytelnikom możliwości spojrzenia na problem kreacji zdrowych i efektywnych relacji interpersonalnych z punktu widzenia innego, niż ich własny, a więc bardziej obiektywnego. Zapoznanie się z nimi na pewno dużo zmieni w podejściu odbiorców do ich kontaktów z innymi.

            To nie jest jednakże kolejny podręcznik na temat komunikacji nastawionej na zysk. Mel Silberman oraz Freda Hansburg bardzo konkretnie przedstawili cele możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu precyzyjnie opisanych mechanizmów, narzędzi, metod. Oznacza to, że czytelnicy we wstępie do rozdziałów traktujących o każdej z opisanych kompetencji dowiadują się co i jakimi środkami osiągną, stosując się do zaleceń w nim ukazanych. Przykładowo autorzy dowodzą, że nie można postawić znaku równości pomiędzy umiejętnością mówienia a mówieniem tego, co chce się przekazać. Uwidaczniają dalej jak prezentować swój punkt widzenia raz, a zrozumiale, bez potrzeby dopowiadania na temat niektórych fragmentów dodatkowych informacji oraz tak, by rozmówca zapamiętał treść wypowiedzi. Zarysowują też sposoby kontrolowania jak przyjmowane jest to, co się mówi oraz modyfikowania toku narracji, w zgodzie z zapotrzebowaniem drugiej strony oraz, aby osiągnąć założony cel.

            Współcześnie ważna jest kompetencja wywierania wpływu na drugiego człowieka, chociażby w pracy czy we wspólnocie, w jakiej się żyje. Do tego potrzebna wydaje się wiedza o łagodzeniu napotykanego oporu, zapobieganiu bądź usuwaniu pojawiających się konfliktów, przekonywania do swojego stanowiska, sprawiania potrzebnego dla zamierzeń wrażenia, maskowania emocji, manipulowania postrzeganiem pewnych rzeczy. Wszystkiego tego z powodzeniem można się nauczyć z bardzo dobrego podręcznika zatytułowanego „Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi”.

            Jak zasłużyć sobie na wdzięczność, zrozumieć innych ludzi, być właściwie rozumianym, jasno się wypowiadać, wyrażać własne potrzeby, określać swoje granice, być szanowanym, zyskać dobre zrozumienie sytuacji, być cenionym, skutecznie rozwiązywać konflikty, wzbudzać zaufanie, współpracować, być nagradzanym, poprawić jakość kontaktów międzyludzkich? Na te i inne pytania czytelnicy uzyskają odpowiedź dzięki lekturze poradnika autorstwa Mel Silberman oraz Freda Hansburg pod tytułem „Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi”.

Paweł Zaciszewski

Książka dostępna na stronie Wydawnictwa Studio EMKA: http://www.studioemka.com.pl/index.php?page=p&id=459

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *