Jan Mosdorf i Karol Stefan Frycz. Z dziejów zapominanych kart ruchu narodowego w Polsce

Kim byli Jan Mosdorf i Karol Stefan Frycz? Jakie miejsce zajmowali w ruchu narodowym?  Czym wyróżniali się na tle obozu narodowego w głoszonych przez siebie koncepcjach? Czym była idea „Nowego Baroku”? Dlaczego obaj są obecnie zapomniani? 

Na te i inne pytania odpowiedzą Arkadiusz Meller, dr Wojciech Muszyński, dr Patryk Tomaszewski podczas spotkania Jan Mosdorf i Karol Stefan Frycz. Z dziejów zapominanych kart ruchu narodowego w Polsce, które odbędzie się już 5 września o godz. 17 w Muzeum Niepodległości przy Al. Solidarności 62.

Spotkanie poprowadzi Daniel Pawłowiec z Muzeum Niepodległości.

Spotkanie będzie połączone z promocją książki Ku Nowemu Barokowi. Myśl polityczna Karola Stefana Frycza (1910-1942) oraz wznowienia pracy Jana Mosdorfa Wczoraj i jutro. Biblia narodowego-radykalizmu.

Książki można m.in. kupić tu:

http://sklep.konserwatyzm.pl/meller-tomaszewski-mysl-polityczna-karola-stefana-frycza/

http://capitalbook.pl/pl/ruch-narodowy/747-wczoraj-i-jutro-biblia-narodowego-radykalizmu-jan-mosdorf.html

Współorganizatorem spotkania jest księgarnia CapitalBook.pl

Arkadiusz Meller, doktorant. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika Historia i Polityka. Sekretarz redakcji oraz kierownik działów: Idee, Recenzje w półroczniku Pro Fide Rege et Lege. Redaktor naczelny portalu www.konserwatyzm.pl. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i członek redakcji portalu geopolityka.net.  Autor książki Ku Nowemu Średniowieczu. Myśl społeczno-polityczna Mariana Reutta w latach 30. XX wieku (Warszawa 2011). Współredaktor książek: Życie i śmierć dla Narodu!. Antologia polskiej myśli narodowo-radykalnej z l. 30.XX w. (I wyd. Toruń 2009, II wyd. Warszawa 2011), 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009)  (Toruń 2009), Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku (Toruń 2011), Antologia zbrodni smoleńskiej (Warszawa 2011), Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej (Toruń 2012), Ku Nowemu Barokowi. Myśl polityczna Karola Stefana Frycza (1910-1942) (Warszawa 2012).

Wojciech Muszyński, doktor, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego Glaukopis. Autor książek: W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych (1939-1945) (Biała Podlaska 2000); Błękitna Dywizja. Ochotnicy hiszpańscy na froncie wschodnim 1941 – 1945 (Warszawa 2002); Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944 : od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej (Warszawa 2011). Współredaktor publikacji: Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939-1955. Tom 1 (Warszawa 2008); Żeby Polska była polska. Antologia publicystyki konspiracyjnej podziemia narodowego 1939-1950 (Warszawa 2010); Złote serca czy złote żniwa? Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów (Warszawa 2011).

Patryk Tomaszewski, doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Redaktor naczelny półrocznika Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym.W pracy badawczej zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, myślą polityczną ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji nacjonalistycznych oraz zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego.Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pełnomocnik Rektora ds. aktywizacji życia naukowego i kulturalnego studentów. Filister Polskiej Korporacji Akademickiej ,,Batoria”.

Wydarzenie na fb: http://www.facebook.com/events/144559225684772/

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *