Janina Kostkiewicz (red.), „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”

Janina Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 3, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015, ss. 630.

Książka pod redakcją naukową profesor Janiny Kostkiewicz zatytułowana „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność” z pewnością zajmie istotne miejsce w kanonie lektur czytelników zainteresowanych wychowaniem katolickim realizowanym przez różne ośrodki, zwłaszcza żeńskie zgromadzenia zakonne. Daje ona wszakże rozwijające spojrzenie na praktykę pedagogiczną oraz fundamenty subdyscyplin pedagogicznych i dziedzin wychowania, które jak dotąd nie doczekały się satysfakcjonującego opisu. Warto zwrócić uwagę na to, że na temat poszczególnych podmiotów wypowiedzieli się najwybitniejsi w swoich dziedzinach specjaliści. Każdemu z tych podmiotów z kolei poświęcili tylko jeden rozdział, dzięki czemu czytelnik zyskuje szeroko zakrojony przegląd różnych zgromadzeń zakonnych. Oferuje to nie tylko wgląd w odznaczającą je różnorodność, ale także pozwala na rzeczowe, systematyczne i dokładne porównania.

Autorzy polecanej czytelnikom publikacji skoncentrowali się na charakterystyce istoty oraz rezultatów funkcjonowania katolickiego systemu wychowania. Ważnymi i bardzo dokładnie opisanymi jego komponentami są ideały chrześcijaństwa, w szczególności miłość Boga i bliźniego. Wszystkie studia są wartościowymi przykładami realizacji przykazania miłości. Naukowcy wzorcowo uwydatnili bowiem spuściznę, znaczenie historyczne oraz walory pedagogiczne działania katolickich zgromadzeń zakonnych funkcjonujących pod sztandarem założeń wynikających z tegoż przykazania.

W kolejnych rozdziałach opisano informacje o założycielach poszczególnych zgromadzeń. Dołączono do nich notki na temat życia i dzieła założycieli. Warto wyraźnie zaznaczyć, że ich historie są szczegółowe, pełne ciekawostek, które nie nużą, lecz wręcz przeciwnie – wciągają, zarażają pasją autorów do poznawania meandrów genezy, charyzmatów, myśli wychowawczej, jakości i rodzajów ewolucji założeń oraz sfery praktycznej. Jednocześnie w centrum uwagi autorów zawsze pozostaje rozwój działalności pedagogicznej zgromadzeń. Nie do przecenienia jest ich wkład w utrwalenie i upowszechnienie historii myśli pedagogicznej oraz współczesnej teorii wychowania.

Prezentowana książka – poza walorami naukowymi oraz poznawczymi – wyróżnia się również pod względem prezentacji ocen moralnych działań godnych naśladowania. Autorzy pokazują wszakże jakimi sposobami można kształtować rzeczywistość, aby uczynić ją lepszą. Uwidoczniają aspekty wychowania, które mogą być z powodzeniem modelowane na potrzeby odpowiedzialnego, wypełnionego wiarą i miłością edukowania, niezależnie od wieku, płci czy rasy.

Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Kostkiewicz zatytułowana „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność” porusza w nowatorski oraz interesujący sposób zagadnienia związane z teorią i praktyką edukacyjną katolickich zgromadzeń zakonnych. Jej najistotniejszy wkład w rozwój wiedzy na temat pedagogii zgromadzeń zakonnych polega na tym, że systematyzuje pedagogiczną spuściznę badanych podmiotów oraz wyjaśnia na czym polega ich rola wychowawcza. Autorzy rzetelnie i dokładnie tłumaczą znaczenie ich dziedzictwa społecznego oraz kulturowego. Ważne jest przy tym to, że perfekcyjnie łączą precyzję argumentacji na rzecz różnych stanowisk z przystępnością tekstu. Dzięki temu czytelnik otrzymuje solidną dozę ważnej i dotąd słabo upowszechnionej wiedzy w atrakcyjnej formie. Jest to więc książka, którą bez wahania można polecić nie tylko czytelnikom zainteresowanym pedagogią w sensie zawodowym czy naukowym, ale również wszystkim tym, których interesują możliwości korzystania z potencjału, jaki daje wdrażanie ideałów chrześcijaństwa do codziennego życia.

Krzysztof Wróblewski

Książka do nabycia na stronie: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/pedagogie-katolickich-zgromadzen-zakonnych-tom-3,1657.html

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *