Jastrzębski: Zmarł Stefan Michnik

W wieku 91 lat zmarł Stefan Michnik (rocznik 1929) o czym poinformował jego brat Adam Michnik. Człowiek, który stał się w III RP symbolem zbrodni i wypaczeń okresu bermanowszczyzny. Sędzia i adwokat, informator i rezydent Informacji Wojskowej, przyrodni brat Adama Michnika. Marcowy emigrant. Zwolennik KOR-u i tzw. opozycji demokratycznej.
Syn Heleny Michnik i Samuela Rosenbuscha (zamordowany podczas „wielkiej czystki”) Wychowywany przez działacza Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, a później dysydenta i stronnika KOR-u Ozjasza Szechtera. Nigdy nie ukończył studiów prawniczych. W 1951 roku po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Prawniczej został asesorem w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie. Pracuje w wymiarze sprawiedliwości do 1957 roku. Wymieniony przez komisję Mazura jako jeden z sędziów łamiących praworządność.
W 1969 r. po wydarzeniach marcowych 1968 wyjechał do Szwecji, pracował jako bibliotekarz w miasteczku Storvreta, około 10 kilometrów od Uppsali. Został antykomunistą i krytykiem PRL-u. W latach 70. wspierał działaczy opozycji demokratycznej, współpracował z Radiem Wolna Europa i publikował w paryskiej „Kulturze” teksty na temat Czechosłowacji w 1968 r. (pod pseudonimem Karol Szwedowicz).
Wbrew opinii nie sądził tylko żołnierzy podziemia poakowskiego. Był sędzią między innymi w procesach:
– majora Zefiryna Machalli (wyrok śmierci, pośmiertnie rehabilitowany, skład sędziowski podjął wspólną decyzję o niedopuszczeniu obrońcy do procesu, o wykonaniu wyroku nie poinformowano rodziny) Żołnierza kampanii wrześniowej, w której dowodził 7. kompanią 5. Pułku Strzelców Podhalańskich 22. DP Górskiej w Armii „Kraków”, u. Żołnierz 14. pp 5. DP Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie, a od 1947 w Sztabie Generalnym WP. Zrehabilitowany.
– majora Andrzeja Czaykowskiego (w którego egzekucji uczestniczył) – żołnierz Armii Krajowej, cichociemny, dowódca baonu w powstaniu warszawskim, major Wojska Polskiego. Zrehabilitowany.
– pułkownika Stanisława Weckiego wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego w latach 1947-1949 (13 lat więzienia, zmarł torturowany, pośmiertnie zrehabilitowany).
Nigdy nie poniósł żadnej kary, a jego działania rzutują na ocenę Polski Ludowej. Stefan Michnik to ważna powstać dla strony postulującej konieczność ciągłej dekomunizacji. Dzisiaj będą mieli trudność w znalezieniu autentycznego winnego, a tylko to uzasadnia utrzymywanie różnorakich instytucji ścigających realne i wyimaginowane zbrodnie minionego okresu.
Łukasz Marcin Jastrzębski
za: FB
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 4.8]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *