Kim jest pastor Paweł Chojecki?

Zapoznałem się z treścią wywiadu jaki pastor protestancki Paweł Chojecki przeprowadził z rzecznikiem ONR, Marianem Kowalskim. Marian Kowalski mówi w tym wywiadzie wiele ciekawych rzeczy. Mówi m.in., że jesteśmy świadkami walki o cywilizację. To prawda.J est wojna i dom się pali. Ale pożaru nie ugasi się benzyną. A tymczasem protestantyzm jest benzyną, gdyż to właśnie protestantyzm znajduje się u podstaw SYSTEMU.

Protestantyzm może używać różnego rodzaju marketingów:

1.Otwarcie liberalnego: tolerancja, „wolność”, „poszanowanie praw inaczej kochających” etc.

2.”Boksersko-militarnego” – nazywa się wtedy „ewangelistycznym” czy „fundamentalistycznym”.

W tym drugim wypadku przychodzi on z haslami rodem z siłowni czy z boiska: koleżeństwo, siła, współpraca, poranne wczesne wstawanie i poranna „ewangelizacja” ubogich dzielnic w towarzystwie kolegów tej samej płci.

Ta druga wersja może w Polsce niestety chwycić wśród niektórych zwolenników Ruch Narodowego.Chwyciła w Ameryce Łacińskiej, to może i w Polsce.

Niech Pan Bog broni młodzież od wpływów pastora Chojeckiego i jemu podobnych osobników.

Protestantyzm jest ZAWSZE liberalizmem i jest zawsze antynarodowy. Ale potrafi bardzo długo się maskować.

Marian Kowalski ma moralny obowiązek publicznie wytłumaczyć się ze swych kontaktów z heretykiem.

Antoine Ratnik

Za: http://www.prawica.net/32898

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

10 thoughts on “Kim jest pastor Paweł Chojecki?”

  1. Słusznie Pan poruszył sprawę tego pastora. Na stronach jego czasopisma jest publikowany m.in. od dawna taśmociąg o św. Inkwizycji zatytułowany „Sędziowie Myśli”. Obok tego tendencyjny pro-PIS-izm oraz ataki na Kościół. Oraz… felieton pana Kowalskiego. Który jest świetnym organizatorem, natomiast w jednym ze swoich felietonów nazwał objawienia św. Faustyny (którą nazwał siostrą, nie świętą) „bredniami”. Tak więc te związki mogą być niestety również natury religijnej.

  2. ,,Protestantyzm jest ZAWSZE liberalizmem i jest zawsze antynarodowy” Jasne…szczególnie państwo Kalwina i reformowani baptyści są tego przykładem. I później się dziwić, dlaczego wielu protestantów uważa katolików za bande idiotów zyjących swoimi mitologiami.

    1. gregorio w sensie wyznaniowym są bliżej żydów niż katolicy na pewno, a więc także mają łatwość przyjmowania podobnych zasad ich merkantylnej moralności. Widać to zresztą w wypowiedziach Chojeckiego czy skaptowanego do jego sekty Mariana Kowalskiego, którzy raz się jawią jako narodowcy, by jednym tchem wygłaszać poglądy neoliberalne typowe dla globalistów, byle tylko skrytykować politykę władzy uwazanej przez Chojeckiego za „katolicką”. Ta sprzeczność nie jest przypadkowa. To zwykła socjotechnika nastawiona kaptowanie do tego niby protestanckiego kościoła przy pomocy poglądów politycznych dla niezadowoleniu z rzeczywistości.

      1. Chojecki nie jest protestantem. Jak można tego nie widzieć? Jeżeli jakaś oaza opuszcza KRK to nie staje się z automatu protestancką. Nie tak to działa. To po prostu sekta religijna i wszystko.

  3. @gregorio ” I później się dziwić, dlaczego wielu protestantów uważa katolików za bande idiotów zyjących swoimi mitologiami.” Powinni katolików uważać za bandę „heretyków” których zasady są złe i trzeba z nimi walczyć. A katolicy powinni walczyć z zasadami protestanckiej herezji. Kto ma rację ? Po owocach ich poznacie, faktem jest, że protestancka duchowość wysłała do piekła telegram „drzwi otwarta można działać” , otworzyli drzwi Szatanowi , który w XX w. zebrał żniwo dość spore i jeszcze je zbiera. To jest fakt , któremu nie można zaprzeczyć ! Protestancka duchowość jest bardzo zła , odpowiada za morze krwi przelanej w imię heretyckich ideologii, które nie powstałyby gdyby nie protestancki telegram z zaproszeniem do piekła.

  4. gregorio – w sensie wyznaniowym są bliżej żydów niż katolicy, a więc także mają łatwość przyjmowania podobnych zasad ich merkantylnej moralności. Widać to zresztą w wypowiedziach Chojeckiego czy skaptowanego do jego sekty Mariana Kowalskiego, którzy raz się jawią jako narodowcy, by jednym tchem wygłaszać poglądy neoliberalne typowe dla globalistów, byle tylko skrytykować politykę władzy uważanej przez Chojeckiego za “katolicką”. Ta sprzeczność nie jest przypadkowa. To zwykła socjotechnika nastawiona na kaptowanie do tego niby protestanckiego kościoła przy pomocy poglądów politycznych dla niezadowolonych z rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *