Komunikat o powstaniu Instytutu Myśli Państwowej

Instytut Myśli Państwowej to porozumienie promujące nowe idee dla Polski, analizujące zmiany zachodzące w świecie współczesnym i formułujące konkretne propozycje rozwiązań ustrojowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych. Mamy świadomość, że sfera publiczna w Polsce przeżywa kryzys uczestnictwa, masowego zobojętnienia obywateli na dobro wspólne, stałego obniżania się standardów rekrutacji do elity politycznej, niskiej jakości debaty publicznej, zaniku myślenia strategicznego, a nawet programowego. Instytut Myśli Państwowej stawia sobie ambitny cel zainicjowania szerokiej debaty społecznej, a do tego pogłębionej kompetentnymi analizami, nad najważniejszymi zagadnieniami naszego wspólnotowego życia.

Cztery ważne tematy, które zamierzamy podjąć w najbliższym czasie to:
– poszerzenie kategorii obywatelstwa o potomków obywateli polskich zza wschodniej granicy;
– zagadnienie kryzysu strefy euro;
– działania polityki polskiej w kontekście zmiany biegunów politycznych i gospodarczych na świecie;
– polityka państwa na rzecz rodzin w kontekście kryzysu demograficznego.

Zamierzamy stworzyć kuźnię ekspertów profesjonalnie pracujących nad programem dla Polski. Zamierzamy nawiązać współpracę zarówno z ośrodkami akademickimi jak i biznesowymi celem umożliwienia wzajemnego przepływu informacji, doświadczeń i świeżych pomysłów. Zamierzamy dzielić się z Polakami wynikami naszych prac tak, jak to czynią profesjonalne think tanki.

Zapraszamy wszystkich do współpracy, bez względu na orientację polityczną, czy sympatie partyjne. Nie jesteśmy i nie chcemy być zalążkiem nowej partii, ani przybudówką dla partii istniejących. Instytut Myśli Państwowej to inicjatywa ponadpartyjna o szerszych niż polityka celach i zadaniach. Niektórych ważnych spraw nie da się zrealizować siłami jednej, dużej nawet partii politycznej.

Niniejsza deklaracja jest podpisana przez grupę inicjatywną Instytutu. Mamy nadzieję, że do pierwszego wiosennego spotkania grupa ta poszerzy się o wiele osób i środowisk.

Zbigniew Chrzanowski, Wojciech Bosak, Stefan Niesiołowski, Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Jagiełło, Leszek Moczulski, Michał Kamiński, Andrzej Gąsienica Makowski, Tomasz Szyszko, Jan Filip Libicki, Marcin Libicki, Roman Giertych, Jacek Żalek.

Warszawa, dn. 16.02.2013 r.

Kontakt: biuro@giertych-kancelaria.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Komunikat o powstaniu Instytutu Myśli Państwowej”

  1. Kolejny czerwony lewiatan szuka sobie jakiegoś modnego ornatu. Czy komuna zyska akceptację społeczną jeżeli przystroi się w piórka „Instytutu Myśli Państwowej”?… Ornat „Ruch Narodowy” jakoś nikogo specjalnie nie przyciąga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *