Konferencja „Rewolucja w myśli i praktyce politycznej”, Uniwersytet Warszawski 25 października (środa) 2017 roku

W imieniu Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w  sesji naukowej nt.:

Rewolucja w myśli i praktyce politycznej

 

która odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim 25 października (środa) 2017 roku

w godz. 10.00-15.00, Sala Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski

 

Program:

10.00-10.20 – Otwarcie sesji

10.20-12.00 – Część I

Wystąpienia i dyskusja:

– Prof. dr hab. Adam Koseski (AH): Pamięć historyczna o rosyjskiej rewolucji 1917 roku

– Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (AH): Rewolucja lutowa – szansa dla Polaków

– Dr hab. Dmitriy Karnaukhov (AH): „Rewolucja bolszewicka” w rosyjskich i polskich narracjach historiograficznych XX wieku

– Dr hab. Leszek Nowak (UW): Rewolucja rosyjska i wizja przemiany antropologicznej

– Dr Konrad Świder (ISP PAN): Potencjał modernizacyjny rewolucji bolszewickiej

– Dr Anna Jach (UJ): Rewolucja jako strategia zmiany systemowej w Rosji

– Prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW): Ustrojowe i prawne dziedzictwo rosyjskich rewolucji

– Dr hab. Irena Rysińska (UW): Oddziaływanie rewolucji rosyjskiej na kształtowanie się i działalność organizacji międzynarodowych

– Dr Maciej Raś (UW): Wpływ rewolucji rosyjskich na kształtowanie ładu międzynarodowego w XX wieku

 

12.00-12.30  Przerwa

 

12.30-15.00 – Część II

Wystąpienia i dyskusja:

– Dr Alicja Curanović (UW): (Anty)rewolucyjny rys rosyjskiego mesjanizmu

– Mgr Jacek Kosiarski (UW): Kajzer i bolszewicy. Niemiecka wersja eksportu rewolucji w okresie I wojny światowej

– Mgr Adam Śmiech (UŁ): Stanisława Grabskiego refleksja nad rewolucją

– Prof. dr hab. Adam Wielomski (UKSW): Rewolucja faszystowska – między radykalizmem a reakcją

– Prof. dr hab. Rafał Chwedoruk (UW): Od „straganiarzy nowej wiary” do „socjaldemokracji strachu”. Procesy utraty rewolucyjnego potencjału przez pooświeceniową lewicę w XX wieku

– Dr Krzysztof Ignatowicz (CKN): Instrumentalizacja i mitologizacja wizerunków rewolucji

– Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (UW): Rewolucje narodowowyzwoleńcze jako katalizator dekolonizacji

– Prof. dr hab. Joachim Diec (UJ): Artykułowane potrzeby rewolucji zarania XXI wieku: realna czy pozorna wspólnota interesów na arenie wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej?

– Prof. Agata Włodkowska-Bagan (UJK):  Rola mocarstw hegemonicznych w procesach rewolucyjnych.

– Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (UW): Międzynarodowe implikacje rewolucji

 

Zamknięcie sesji

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *