„Konflikt w relacjach. Zrozumieć i przezwyciężyć”. Recenzja książki

Sara Savage, Eolene Boyd-MacMillan, Konflikt w relacjach. Zrozumieć i przezwyciężyć, tłum. Krzysztof Pachocki, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2012, ss. 265

            Poznanie i nauczenie się posługiwania metodami zaproponowanymi przez autorki nowatorskiej książki pt. „Konflikt w relacjach. Zrozumieć i przezwyciężyć” nie jest gwarancją bezkonfliktowego życia, ponieważ takie nie jest możliwe. Konflikt stanowi bowiem transformacyjny potencjał, który trzeba umieć wykorzystać. Publikacja, która ukazała się w Polsce w ramach serii wydawniczej „Psychologia i Wiara”, nakładem Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, jest zatem wolna od obietnic bez pokrycia – Sara Savage – psycholog oraz Eolene Boyd-MacMillan – psycholog i teolog, dały pogląd na to w jaki sposób używać tej dyspozycji, a także jak przezwyciężać te – wydawałoby się niemożliwe do pokonania – konflikty.

            Publikacja składa się z zapełnionych cennymi uwagami dotyczącymi „pokojowego arsenału”, dwóch części zatytułowanych: „Konflikt – o tobie rozdwojonym” i „Konflikt – pomiędzy rozdwojonym tobą i twoimi światami”. Pierwsza zawiera pięć rozdziałów: „W karnym obozie konfliktu w związku”, „Mój mózg kazał mi tak zrobić”, „Moja grupa kazała mi to zrobić”, „Nasz pokojowy arsenał: narzędzia, strategie, umiejętności”, „Ty kazałeś mi tak zrobić, a drugi – trzy: „Moi rodzice kazali mi tak zrobić”, „Moja religia kazała mi tak zrobić” i „Przewodnik agenta pokoju: ja mogę to zrobić”. W ich ramach autorki, odnosząc się do najnowszych badań w zakresie wykorzystania ludzkich umiejętności obejmujących integratywną złożoność jako znaczącego czynnika przezwyciężania konfliktów, naświetliły Czytelnikowi przebieg procesu rozwiązywania konfliktu oraz podejmowania decyzji, co jawi się jako niezwykle przydatne w codziennym życiu obfitującym w nieprzewidziane sytuacje.

            Nie do przecenienia jest fakt, że Sara Savage i Eolene Boyd-MacMillan zweryfikowały wszystkie postawione na początku badań hipotezy. Zaprezentowane metody przezwyciężania oraz – co szczególnie ważne – przekształcania konfliktów, zobrazowały przykładami, a także zarysowały trudności oraz przeszkody temu towarzyszące, jednocześnie wskazując na alternatywne sposoby ich rozwiązania lub w ogóle – unikania. Z wyjaśnień i wskazówek autorek przebija się dążenie do całościowego uchwycenia potencjału wpisanego w przedstawiane Czytelnikowi narzędzia oraz sposoby działania, przy czym widoczny jest ich postulat dotyczący relewancji zrozumienia samego siebie – to w tym tkwi bowiem klucz do sukcesu.

            Warto dodać, że scenariusze potencjalnych konfliktów, nad których specyficznym charakterem pochyliły się autorki, odnoszą się do więzi: przyjaźni, rodzinnych, małżeńskich, partnerskich, koleżeńskich, służbowych i stosunku do dzieci[1]. Jawią się one jako punkt odniesienia znaczący w świetle ćwiczeń edukacyjnych i ilustracji zamieszczonych na łamach książki. Pozwalają zauważyć bariery psychologiczne, społeczne przeszkody utrudniające transformację konfliktu oraz zaangażowania się w jego dynamikę. Za nie mniej ważny w łonie percepcji pewnych trudności S. Savage oraz E. Boyd-MacMillan uznały kontekst, m.in. grupę społeczną, pojęty jako determinanta zwiększenia kompetencji komunikacyjnych stron.

            Klarowne wywody autorek przybliżają Czytelnikowi czynniki, które ujmuje się w ramy obszaru konfliktu, a jakie należy rozróżnić od tych będących jedynie ich tłem. Pozwalają one zrozumieć na czym polega egocentryczne podstawowe stanowisko ludzkości oraz specyfikę reakcji mózgu na konflikt, np. istotę bezmyślności, obwiniania innych czy wykrzywienie percepcji. Warte rozważenia są propozycje patrzenia na trudności, zwłaszcza umiejętnego rozróżniania bezosobowych różnic od faktycznych problemów.

            Poradnik poświęcony transformacji konfliktów pt. „Konflikt w relacjach. Zrozumieć i przezwyciężyć” warto polecić wszystkim osobom, które chcą wyzbyć się ograniczenia wpisanego w zwyczajowe postrzeganie konfliktów. Zawiera bowiem szereg propozycji skutecznych – co zostało potwierdzone badaniami na reprezentatywnej próbie – działań umożliwiających zrozumienie samego siebie, w konsekwencji także stron konfliktu, a następnie jego przezwyciężenie. Obrazowość, przejrzystość, czytelność przykładów oraz kolejnych wskazań czyni tę książkę cennym źródłem wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej.

Joanna Rak

 Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa W drodze: http://www.wdrodze.pl/opis,992,Konflikt_w_relacjach__Zrozumiec_i_przezwyciezyc.html#.UPp-omdilas

a.me.


[1] Zob. S. Savage, E. Boyd-MacMillan, Konflikt w relacjach. Zrozumieć i przezwyciężyć, tłum. K. Pachocki, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2012, s. 11.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *