Konserwatyzm.pl występuje do Prokuratora Generalnego

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władymir Putin poinformował publicznie, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone były szkolenia dla organizacji o charakterze zbrojnym, biorących udział w krwawych zajściach w Kijowie. Naszym zdaniem to wystarczająca przesłanka dla przeprowadzenia wnikliwego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Informacje podane przez prezydenta Putina wskazują, że mogło dojść do popełnienia czynów zabronionych wyczerpujących znamiona art. 142 kk. Zgodnie z jego zapisem „§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej albo taką służbę najemną opłaca, organizuje, szkoli lub wykorzystuje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Należy wskazać, że również Janusz Korwin-Mikke w telewizyjnym wywiadzie stwierdził publicznie, że posiada wiedzę potwierdzającą szkolenie terrorystów ukraińskich przez jednego z polskich polityków. Z kolei prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk kategorycznie zaprzeczając faktowi istnienia obozów szkoleniowych dla bojówkarzy na terytorium RP – zapewne opierali swe wypowiedzi na postępowaniu sprawdzającym w tym zakresie.

W tej sytuacji redakcja Konserwatyzm.pl zwróciła się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wnioskiem o ściganie jego sprawców, w oparciu o materiał dowodowy obejmujący m.in.: wystąpienie do władz Federacji Rosyjskich o przekazanie posiadanych materiałów na temat domniemanych szkoleń prowadzonych w Polsce; przesłuchanie Janusza Korwin-Mikkego w charakterze świadka, jak również wystąpienie do Prezydenta RP i prezesa Rady Ministrów RP o przedstawienie informacji na których oparli oni swe dementi w tej sprawie.

Jak świadczy przykład tajnego (do czasu) więzienia CIA w Polsce – władze III RP mają skłonności prowadzenia operacji niejawnych i wątpliwych z punktu widzenia polskiego systemu prawnego, natomiast aż nadto przejrzystych dla ośrodków zewnętrznych. Niezależnie więc od tego, czy szkolenie bojówkarzy (zapewne o proweniencji banderowskiej) na terenie Polski odbywało się za wiedzą i zgoda czynników oficjalnych, czy też było działaniem niezależnym od aparatu państwowego III RP, skoro zdarzenia te stały się już „faktami medialnymi” – elementarna odpowiedzialność polityczna i prawna wymaga ich pełnego wyjaśnienia. Urząd Prokuratora Generalnego, tak dumny ze swej niezawisłości od rządu i polityki – ma w tej sytuacji obowiązek tę swą niezależność potwierdzić prowadząc obiektywne śledztwo.

Konrad Rękas

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Konserwatyzm.pl występuje do Prokuratora Generalnego”

  1. Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby „kompetentnych przedstawicieli tzw. elity III RP” przesłuchała rosyjska FSB, najlepiej na Łubiance. Co do kwestii logistycznej, mogliby ich tam dostarczyć tak, jak w XVIII wieku bpa Sołtyka, co jest, oczywiscie karygodne, niedopuszczalne i uwłacza wszelkim cywilizowanym standardom żydo-pedało-masońskiego tzw. Zachodu. Ciekaw byłbym reakcji tzw. humanitarnego Zachodu na skazanie tzw. „kompetentnych przedstawicieli tzw. elity III RP” na ruską kolonię karną za czynne wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Ale któżby chcial na Zachodzie „umierać za Warsiawkiem”, zwłaszcza w weekend?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.