Krzysztof Gajdka, „Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka”

Krzysztof Gajdka, Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2012, ss. 292

            Nie sposób przejść obojętnie obok jedynego wyczerpującego i wartościowego pod względem dydaktycznym oraz merytorycznym podręcznika dotyczącego zawodu rzecznika prasowego, autorstwa Krzysztofa Gajdki, pod tytułem „Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka”. Takiego opracowania właśnie dotąd brakowało, wszak pojedyncze artykuły zamieszczane w specjalistycznych, trudnodostępnych, niskonakładowych czasopismach czy artykuły naukowe zaplątane w gąszczu innych, umieszczone w interdyscyplinarnych książkach pod redakcją, nie wyczerpywały istoty problemu tegoż zawodu lub traktowały go nazbyt pobieżnie, akcentując jedynie najważniejsze kwestie. Kres temu położyła prezentowana czytelnikom publikacja.

            Czytelnik za sprawą lektury pozna tajniki pełnienia roli rzecznika prasowego, dowie się jak on pracuje i jakie wymogi muszą spełnić kandydaci do tego zawodu. Zyska także wgląd w niezwykle ciekawą relację zachodzącą pomiędzy nim a mediami. Krzysztof Gajdka bardzo trafnie oddał jej zakres – od wojny do symbiozy. Interesujące, a dotąd jakby w ogóle przemilczane są refleksje na temat wypalenia zawodowego w profesji rzecznika prasowego. Autor w tym kontekście przygląda się sytuacjom stresogennym w jego pracy i wywodzi przyczyny, obawy oraz skutki wypalenia zawodowego. Trzeba również zauważyć, że zarówno dla pracodawców, jak i teoretyków interesujące mogą okazać się propozycje dokonywania ewaluacji pracy rzecznika prasowego, które medioznawca z właściwą sobie precyzją wyjaśnia.

            Po wyczerpujących rozważaniach teoretycznych, czytelnik zyskuje wgląd w warsztat i instrumentarium rzecznika prasowego. Krzysztof Gajdka przywołuje i omawia najważniejsze narzędzia komunikowania bezpośredniego oraz pośredniego. Wskazuje na ich słabości i mocne strony. Szczególnie cenne jest to, że autor książki to nie tylko teoretyk czy obserwator, ale praktyk – dziennikarz i rzecznik prasowy, dzięki czemu sformułowane przez niego wskazówki mają znaczącą wartość dla czytelników chcących w przyszłości zostać rzecznikami prasowymi bądź z nimi współpracować jako dziennikarze. Porównanie perspektyw, zrozumienie zależności pomiędzy reprezentantami tych zawodów jest niesłychanie ważne dla właściwego – a zarazem satysfakcjonującego – funkcjonowania każdej ze stron.

            Równie ciekawe i z pewnością użyteczne dla grupy docelowej ukażą się omówienia sytuacji kryzysowych, jakie mogą pojawić się w pracy rzecznika prasowego. Czytelnik zyskuje dzięki nim spojrzenie na możliwości ich uniknięcia, zabezpieczenia się przed ich wystąpieniem oraz ratowaniem sytuacji czy naprawiania szkód – w najgorszych wypadkach. Wszystkie potencjalne sytuacje autor bogato zilustrował odpowiedniki przykładami – z życia wziętymi. To świetny przegląd opcji – dotyczących tego co robić, a czego nie, w momentach krytycznych w tym zawodzie.

            Z pewnością najbardziej barwna jest część poświęcona rolom, taktykom, strategiom możliwym do przyjęcia – i jak się okazuje często przyjmowanym – przez praktyków. Krzysztof Gajdka omawia aż trzydzieści przykładowych profili realizowanych przez rzeczników prasowych. Mówi między innymi o: mentorze, dementorze, cerberze, eliminatorze, narcyzie, spoufalonym, powierniku, komunikatywnym inaczej, dowódcy kontraktu, ekspercie, funkcjonariuszu, dżentelmenie, luzaku, lojaliście i wielu, wielu innych. Opisy te nie są trudne w odbiorze, bo zostały stworzone przy użyciu języka publicystycznego. Dzięki temu są przystępne, a przy tym dostarczają nie tylko nieocenionej wiedzy, ale i okazji do uśmiechu.

            Książka autorstwa Krzysztofa Gajdki, pod tytułem „Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka” okaże się na pewno niezbędną pomocą dla studentów profesji medialnych: dziennikarstwa i komunikacji społecznej, komunikacji medialnej, a także osób marzących o tym, aby zostać rzecznikiem prasowym. Z pewnością przyda się także tym, którzy już są reprezentantami tej profesji, a chcą udoskonalić swój warsztat i jednocześnie nauczyć się unikania błędów lub wychodzenia z trudnych sytuacji. Poza tym jest to naprawdę ciekawa lektura, zdradzająca tajniki zawodu.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Rzecznik_prasowy_w_otoczeniu_mediow__Teoria_i_praktyka_3079.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *