Lidia D. Czarkowska (red.), „Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”

Lidia D. Czarkowska (red.), Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, ss. 288

            Wydawnictwo Poltext zawsze wychodzące naprzeciw potrzebom swoich czytelników także i tym razem zapełniło istotną lukę na polskim rynku wydawniczym. Książka pod redakcją Lidii D. Czarkowskiej, pod tytułem „Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, która ukazała się ostatnio jego nakładem stanowi odpowiedź na potrzebę systematycznej i całościowej naukowej refleksji oraz badań nad słabo jeszcze u nas rozpoznanym coachingiem. Trzeba jednak zauważyć oraz docenić, że z uwagi na charakter rozpraw zamieszczonych na jej kartach, okażą się one użyteczne nie tylko dla teoretyków, ale przede wszystkim dla praktyków. Przystępne i merytoryczne objaśnienia mogą stać się niezbędne dla pojęcia obserwowanych współcześnie procesów coachingowych oraz oceny i wykorzystania ich dyspozycji.

            Książka ta składa się z rozważań teoretycznych, modeli do pracy coachingowej z menedżerami i liderami, różnorodnych podejść i narzędzi funkcjonalnych w sferze leaderhip coachingu, inspiracji wynikających z przykładów praktycznych, konceptów dotyczących pracy z klientami w obszarze procesu leadership coachingu. Taka struktura pozwala na szybkie wyszukanie potrzebnych informacji z wybranej dziedziny – praktyki czy teorii. Za sprawą tego jest ona przyjazna dla czytelnika.

            Autorzy przedstawili w swoich artykułach korzyści wynikające z obrania każdej z perspektyw – optymistycznej oraz pesymistycznej – w postawach przywódców, a także – co szczególnie ciekawe – samorozwoju i samoprzywództwa. To nowe i oryginalne podejścia, warto się z nimi zapoznać i podjąć dyskusję w tym obszarze. Wartościowe, zwłaszcza dla sfery praktycznej, są uwagi na temat potrzeby świadomego wyboru roli zarządzającego oraz roli przywódcy. Potrzebne z kolei w dobie XXI wieku są refleksje nad istotą etyki osobowości, etyki charakteru, które dla coachingu posiadają niebagatelne znaczenie.

            Dla konstrukcji ethosu ważne są także ciekawe autorskie propozycje wpisane w modele par wartości znamiennych dla postawy coacha i realizowane przez klienta rezultaty, a także włączanych w ramy procesu coachingu liderów oraz menedżerów. Pozwalają one na dostrzeżenie zmian w świadomości społecznej, które warunkują jakość działania i sprawiają, że niegdyś aktualne wzorce ulegają dezaktualizacji. Warto pamiętać o tych – świetnie w książce omówionych – ale zbyt często marginalizowanych, pomijanych, niesłusznie niedocenianych niuansach, podejmując się projekcji własnej strategii.

            Osoby planujące zająć się coachingiem z pewnością zainteresują opisy zakresu pracy i kwalifikacji niezbędnych w tej dziedzinie. Są one naprawdę szczegółowe oraz dogłębne. Czytelnik pozna między innymi różnice na poziomie coachingu: operacyjnego, kompetencyjnego, psychologicznego, transformacyjnego. Przez laików są one często mylone. Niemniej jednak uważny odbiorca tej książki, już nigdy ich nie pomyli, albowiem nauczy się dostrzegać ich cechy charakterystyczne.

            Cenne i funkcjonalne dla praktyków są również analizy efektywnego zastosowania coachingu dla kadry zarządzającej w branży produkcyjnej. Liczne przykłady, wykresy, tabele doskonale obrazują i pozwalają z łatwością przyswoić sobie nieraz skomplikowane zależności pomiędzy przywołanymi czynnikami. Czytelnik zyskuje między innymi wgląd w korzyści płynące ze stosowania kwestionariuszy osobowości. Ma również możliwość zaobserwowania na ukazanych studiach przypadku oraz szczegółowo opisanych praktykach możliwości – szans i zagrożeń – wpisanych w różnorodne: metody, techniki oraz narzędzia. Jednocześnie uzmysławia sobie potrzebę nieustannego rozwoju w tym obszarze i potrzeby tworzenia nowych metodyk. Warto zauważyć, że prezentacje te są niezwykle inspirujące i pobudzają do refleksji nad słabo jeszcze zagospodarowanym obszarem coachingu.

            Książkę pod redakcją Lidii D. Czarkowskiej, pod tytułem „Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata” poleca się zarówno teoretykom, jak i praktykom coachingu. Dostarcza ona licznych inspiracji dla jego rozwoju oraz jednocześnie oferuje zestaw dotychczasowych osiągnięć, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przez czytelników. Jest przy tym niezwykle przystępna i przejrzysta. Kwestie, które z początku mogą wydawać się złożone czy skomplikowane, po zapoznaniu się z przykładami oraz materiałami wizualnymi zamieszczonymi na kartach dzieła, stają się od razu łatwiejsze. Dlatego dla wszystkich tych, których interesuje coaching jest to pozycja obowiązkowa – trudna do zastąpienia jakąkolwiek inną publikacją spośród tych dostępnych na polskim rynku wydawniczym.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Poltext: http://www.poltext.pl/b1331-Leadership-Coaching-jako-odpowiedz-na-wyzwania-wspolczesnego-swiata.htm

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *