Leo Straus pomiędzy syjonizmem a Nowym Syjonem

Jak wspomnieliśmy, wielu aktywistów neokońskich ma żydowskie pochodzenie, a przy tym pochodzą ze środowiska zlaicyzowanego. Stąd ich niezwykła sympatia dla Izraela jako laickiego projektu politycznego (w odróżnieniu od religijnej wiary, że państwo żydowskie odbuduje Mesjasz). 

Jakkolwiek mocno zlaicyzowani, to jednak neokonserwatyści podświadomie przyznają Izraelowi specjalny status, gdzie lud ten nadal ma charakter ekstraordynaryjny, choć jest to już wybraństwo raczej o laickim charakterze. Dziś Żydzi to lud wybrany do szerzenia demokracji i praw człowieka na Bliskim Wschodzie, pośród morza arabskich dyktatur. Amerykanie, jako podobny Izraelitom młodszy Naród Wybrany na drugim końcu świata, są zobowiązani pomóc politycznie, zbrojnie i finansowo swoim starszym braciom w predestynacji. W ten sposób dwa ludy wybrane połączone są wielkim sojuszem przeciwko wszystkim siłom zła odrzucającym zasady demokratyczne, prawo-człowiecze i liberalne . Nie jest przypadkiem, że pośród „osi zła” i „państw zbójeckich” znajdują się dosłownie wszyscy arabscy wrogowie Izraela: Syria, Iran, Palestyńczycy, do niedawna także Irak. Nie ma zaś na liście „państw zbójeckich” tych państw arabskich, które podpisały z Izraelem traktaty pokojowe i uznają bez zastrzeżeń jego istnienie – Egiptu i Jordanii – choć są to kraje rządzone w sposób autokratyczny, gdy w zaliczonym do „osi zła” Iranie odbywają się w miarę demokratyczne wybory.

Bezwarunkowe i bezkrytyczne poparcie dla Izraela budzi wiele kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jaskrawie kłóci się z liberalno-demokratycznym fundamentalizmem głoszonym przez neokonserwatystów. Polityka Izraela wobec Palestyńczyków charakteryzuje się szowinizmem i nietolerancją, a kolonizacja Zachodniego Brzegu przybiera charakter powolnej, ale metodycznej tzw. czystki etnicznej, znaczonej pogardą dla praw człowieka czy prawa własności. Neokoni jednak udają, że faktów tych nie dostrzegają. Z tego powodu, jakże i dlatego, że wielu z nich ma żydowskie pochodzenie, można wielokrotnie znaleźć sugestie – publicystyczne i naukowe – że są oni niczym innym jak tylko izraelskim lobby w USA (choć nie żydowskim, bowiem ta grupa etniczna tradycyjnie głosuje w większości na Demokratów) .

Uprzejmie zachęcamy do lektury całego tekstu – znajduje się tutaj

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *