Lustracja gen. Malinowskiego

IPN skierował do sądu wniosek o lustrację zastępcy dowódcy i szefa sztabu wojsk lądowych generała dywizji Andrzeja Malinowskiego – poinformowała naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Szczecinie prokurator Jolanta Jędrzejowska. Lustracja generała to pierwszy taki przypadek w historii.

Biuro lustracyjne szczecińskiego oddziału Instytutu skierowało do tamtejszego sądu okręgowego wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec gen. Malinowskiego. Według IPN generał złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

To pierwszy ujawniony przypadek lustracji wysokiego oficera wojska polskiego na dowodzącym stanowisku w armii. Zgodnie z ustawą lustracyjną lustrowani są oficerowie powoływani na najwyższe funkcje kierownicze w siłach zbrojnych.

Dotychczas jedynym lustrowanym oficerem korpusu generalskiego był gen. Janusz Palus, lustrowany jednak jako prokurator wojskowy. W 2008 r. prawomocnym wyrokiem Sądu Najwyższego został uznany za kłamcę lustracyjnego.

Jak powiedziała Jędrzejowska, zachowała się teczka personalna TW Andrzeja Malinowskiego o pseudonimie Jantar, współpracującego z oficerem Wojskowych Służb Wewnętrznych 7. Łużyckiej Brygady Obrony Wybrzeża w latach 1987-89. Dodała, że Malinowski był w tym czasie szefem sztabu jednostki w Lęborku w stopniu kapitana.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/lustracja-gen-malinowskiego-to-pierwszy-taki-przyp,1,4967063,wiadomosc.html

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *