Marshall B. Rosenberg, „To, co powiesz może zmienić świat. O języku pokoju w świecie konfliktów”

Marshall B. Rosenberg, To, co powiesz może zmienić świat. O języku pokoju w świecie konfliktów, tłum. Joanna Gładysek, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013, ss. 199

Światowej sławy międzynarodowy rozjemca i mediator Marshall B. Rosenberg wyszedł naprzeciwko zapotrzebowaniom specjalistów do spraw różnego rodzaju negocjacji, teoretykom i praktykom. Oddał wszak do rąk czytelników książkę niesłychanie aktualną, a mianowicie dzieło pod tytułem „To, co powiesz może zmienić świat. O języku pokoju w świecie konfliktów”. Wiele spośród dotychczasowych monografii w tym obszarze, na przykład ta autorstwa Nierenberga, uległy dezaktualizacji. Zmieniła się bowiem nie tylko sytuacja międzynarodowa, ale i – co najważniejsze – kontekst społeczno-kulturowy. Potrzeba więc nowych rozwiązań, nowych metod, technik oraz narzędzi służących negocjatorom. Odpowiedzią na to jest gorąco polecana odbiorcom publikacja adresowana tak naprawdę do nas wszystkich, bo w dzisiejszych czasach każdy z nas jest negocjatorem w jakiejś sferze życia.

            Na jej kartach odnaleźć można poza aspektem stricte fizycznym, który był omawiany w dotychczas publikowanych monografiach poświęconych tej tematyce, wątek działania w sferze własnej świadomości. Autor wraca uwagę na potrzebę nauczenia się samodzielnego myślenia o przedmiocie negocjacji i stawianymi przed nią celami. Wskazuje na wagę zdolności podporządkowania wynikom tegoż myślenia obranej taktyki oraz metodyki. Największy nacisk kładzie na umiejętność udolnego, a także owocnego posługiwania się niezwykle niebezpiecznym narzędziem, jakim jest język.

            Wskazania te znajdą zastosowanie nie tylko w przypadku osób zajmujących się zawodowo negocjowaniem, na przykład polityków czy przedstawicieli handlowych. Z powodzeniem mogą z nich korzystać także osoby, które czują, że nie mają siły przebicia, nie potrafią przekonać innych ludzi do swoich racji, rozwiązań za jakimi optują. Nie oznacza to jednak, że Marshall B. Rosenberg uczy manipulować czy daje swoim odbiorcom narzędzia perswazji. Autor raczej pokazuje co robić, aby w sposób właściwy dla danej sytuacji, odpowiedni w stosunku do określonej grupy nadawców przedstawić swój pogląd. Kreśli przed nami rady co do tego jak wyrażać myśli, uczucia, potrzeby, prośby, żądania. Rysuje przy tym szereg barier, których przekroczyć nie wolno, zespół obowiązujących w społeczeństwie zasad. Zwraca między innymi uwagę na to, co zrobić, aby nie urazić kogoś bliskiego komplementem lub pochwałą czy dokonywać samoedukacji w sferze komunikacji społecznej. Wszystkie te wskazania kolei tworzą pole, na jakim możemy działać. Co ciekawe, za sprawą tej książki zdamy sobie sprawę z tego, że sięga ono znacznie dalej, aniżeli wydawało nam się to na początku. Któż bowiem przypuszczał, że łatwo jest zmienić konflikt w biznes przynoszący obopólne korzyści?

            Ogromnym walorem książki jest to, że nie zawiera wyłącznie suchych porad co do tego, co robić, a czego nie. Marshall B. Rosenberg wszystkie opatrzył anegdotami, historiami. Na ich marginesach wyróżnił graficznie i umieścił maksymy, które warto sobie przypominać lub zapamiętać. Pisze autor między innymi, aby jasno wyrażać swoje prośby, tak, aby inni ludzie wiedzieli, że są to prośby. Oznacza to, że nie tylko pokazuje jak zrozumiale się komunikować po to, aby unikać konfliktów komunikacyjnych, ale również uwidocznia nam najczęściej przez nas popełniane błędy. Uzmysławia jak się ich wystrzegać, jak postępować w określonych sytuacjach. Kolejne lekcje zamykają funkcjonalne ćwiczenia. Warto z nich skorzystać, tym bardziej, że nie są kłopotliwe, a mogą nam pomóc w prawdziwym życiu – w sytuacjach krytycznych, decydujących.

            Książkę tę docenią z pewnością zwłaszcza ci, którzy stronią od siłowego rozwiązywania problemów. Uczy ona wszak języka pokoju, czyli przede wszystkim pokojowego myślenia o trudnych sprawach i mówienia o nich. Uświadamia, że choć nawet w związku, rodzinie, wśród przyjaciół, może pojawić się konflikt, to zawsze jest z niego wyjście. Łatwiej jednak go unikać. Marshall B. Rosenberg daje proste, ale sprawdzone rady jak tego dokonywać. Warto skorzystać z rad doświadczonego negocjatora, aby wpłynąć na jakość swojego życia. Dlatego właśnie poleca się „To, co powiesz może zmienić świat. O języku pokoju w świecie konfliktów”.

Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa: http://www.czarnaowca.pl/psychologia/to_co_powiesz_moze_zmienic,p638927242

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *