Matuszkiewicz: O wycinaniu drzew

W związku z toczącą się właśnie dyskusją dotyczącą prawa właścicieli do wycinania drzew na prywatnych posesjach spójrzmy na te kwestie z chłodnej konserwatywnej perspektywy i zobaczmy problemy we właściwych wymiarach:

1) Obowiązujące wcześniej prawo nadające urzędnikom prawo do kształtowania układu drzewostanu na prywatnych posesjach w sposób fundamentalny naruszało prawa właścicielskie. W Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych – krajach o zaawansowanym poziomie działań proekologicznych – wycinanie drzew na prywatnych posesjach jest znacznie łatwiejsze. W Niemczech np. na prywatnych działkach wycinać można drzewa, które nie znajdują się w ewidencji drzewostanów objętych ochroną. I tu dochodzimy do pierwszego istotnego aspektu zagadnienia: problemem nie jest obecne przywrócenie wolności właścicielskiej w zakresie kształtowania przestrzeni na własnej działce, problemem jest brak odpowiedniej ewidencji drzewostanów objętych ochroną z przyczyn przyrodniczych lub krajobrazowych.

2) Równocześnie wraz z falą wzmożonego pragnienia przywrócenia wszechwładzy biurokracji w odniesieniu do prywatnych posesji zupełnie pomija się w debacie publicznej kwestie kluczowe dla ochrony przyrody z narodowego, wspólnotowego punktu widzenia.

Tymczasem od dekad blokuje się objęcie ochroną najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. Blokowane jest poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego, blokowane jest powstanie Turnickiego PN, Mazurskiego PN, Knyszyńskiego PN itd. Poza oporem wypływającym z wąskiego i pozbawionego szerszych horyzontów spojrzenia lokalnych samorządów za blokadą tą stoi potężne lobby Lasów Państwowych.

3) Partia aktualnie rządząca stara się wyszukiwać paraliżujące Polskę układy. Tymczasem jeden taki układ widoczny gołym okiem ma się obecnie doskonale. W żerujących na publicznym majątku lasach państwowych średnie wynagrodzenie dochodzi już do 10 000 zł. Niestety obawiam się, że tego układu nikt nie ruszy, bowiem jego eksponent rozgościł się w gabinecie ministra ochrony środowiska.

Tadeusz Matuszkiewicz

za: facebook

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *