Nabór tekstów do kolejnej książki „Biblioteki konserwatyzm.pl”

Szanowni Czytelnicy,

w związku z planowaną publikacją w cyklu „Biblioteka konserwatyzm.pl” recenzowanej książki naukowej poświęconej recepcji filmów Quentina Tarantino z perspektywy:

– nauk o bezpieczeństwie;

– nauk o polityce;

– komunikacji społecznej;

– socjologii;

– kulturoznawstwa;

– antropologii,

zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji tematów oraz artykułów na adres mailowy: ameller23@gmail.com.

 

Oczekujemy artykułów naukowych liczących 20-30 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5).

Wymogi edytorskie:

– prosimy o dołączenie do artykułu bibliografii będącej spisem wykorzystanej literatury. Spis powinien być uporządkowany alfabetycznie. W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę. Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie. Należy podawać nazwy wydawnictw. W przypadku książki – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, wydawnictwo, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka. W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, wydawnictwo, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka. W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, kropka. W przypadku artykułu w czasopiśmie – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, kropka. W przypadku tekstów z Internetu – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł (jeśli nie ma, należy go nadać), przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, przecinek, [dostęp (data w formacie dd.mm.rrrr)], kropka

– przypisy należy umieszczać w dole strony i numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1, 2, 3 itd.). W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę. Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie. Należy podawać nazwy wydawnictw. Należy stosować polskie skróty tamże, tenże, taż, ciż, dz. cyt. itd. W przypadku książki – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem), kropka. W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem), kropka. W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem), kropka. W przypadku artykułu w czasopiśmie – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem), kropka. W przypadku tekstów z Internetu – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł (jeśli nie ma, należy nadać), przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, przecinek, [dostęp: (data w formacie dd.mm.rrrr)], kropka

– dodatkowe wymogi: interlinia 1,5, czcionka – Times New Roman, tekst wyjustowany, śródtytuły (numerowane 1, 2, 3 itd.), do cytatów należy stosować cudzysłów.

Termin nadsyłania tekstów mija 31 marca 2014 r.

Redakcja portalu www.konserwatyzm.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nabór tekstów do kolejnej książki „Biblioteki konserwatyzm.pl”

Szanowni Czytelnicy,
w związku z abdykacją Benedykta XVI i wyborem papieża przygotowujemy specjalną publikację poświęconą pontyfikatowi Benedykta XVI.

Artykuły, liczące maksymalnie 15 stron, należy przesłać do 17 marca br. na adres mailowy
carlsch85@gmail.com

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów!

Redakcja portalu konserwatyzm.pl

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nabór tekstów do kolejnej książki „Biblioteki konserwatyzm.pl”

Szanowni Czytelnicy,
w związku z planowaną publikacją w cyklu „Biblioteka konserwatyzm.pl” książki poświęconej Białorusi w XX i XXI wieku (współredaktorem będzie prof. Adam Wielomski) zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji tematów oraz artykułów na adresy mailowe: j.m.k.rak@wp.pl lub ameller23@gmail.com.

Oczekujemy artykułów naukowych liczących 20-30 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5) z zakresu: politologii, stosunków międzynarodowych, historii, socjologii, antropologii, nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach i komunikacji. 

Termin nadsyłania tekstów mija 5 stycznia 2013 r.
Redakcja portalu www.konserwatyzm.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *