Nasz stosunek do religii

Ruch narodowy jest ruchem społecznym wyrastającym z fundamentów, na których zbudowano podstawy współczesnej europejskiej cywilizacji – filozofii greckiej, prawa rzymskiego i chrześcijaństwa. Ruch narodowy niezwykle ceni tradycyjne wartości respektując pozycję religii w życiu publicznym. Ruch narodowy stawia sobie różne cele, w tym polityczne.

Ruch narodowy uznaje prawo Kościoła do zajmowania stanowiska w sprawach wiary i moralności. Uważa też, iż pożądane jest formułowanie przez duchowych zwierzchników narodu stanowisk w ważkich społecznie kwestiach. Ruch narodowy szanuje też indywidualne wybory obywateli w sprawach wiary, choć stoi jednocześnie zdecydowanie po stronie ładu i moralności stanowiących emanację chrześcijaństwa. Ruch narodowy dostrzega w tym obszarze zbieżne cele religijnej wspólnoty oraz organizacji politycznych narodu wspierając stanowisko Kościoła w sprawach konstytucyjnej ochrony życia osób nienarodzonych i starszych, świętości sakramentu małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz prawo do wychowania dzieci w rodzinie. Cele wspólnoty religijnej i politycznej są w tych obszarach wspólne. Jednocześnie ruch narodowy nie dyskwalifikuje ze wspólnoty narodowej owiec błądzących, które, o ile funkcjonują w innych obszarach w zgodzie z interesem narodowym, uznaje za równie ważne. Są to kwestie złożone i tożsame z funkcją Kościoła, którego główną misją jest nawracanie i prowadzenie ludzi do zbawienia. O ile ruch narodowy uznaje wartość oraz znaczenie Kościoła i religii, w wielu obszarach realizuje wspólne cele, o tyle uważa, iż polityczne organizacje narodu mają swoją podmiotowość i własne cele polityczne. Ruch polityczny bowiem to nie wspólnota Sodalicji Mariańskiej bądź Rycerstwa Niepokalanej, ważnych i szlachetnych to prawda instytucji. Ruch polityczny to program, cele polityczne, sprawy gospodarcze, mądre dysponowanie środkami publicznymi, zarządzanie państwem oraz jego instytucjami politycznymi.

Ruch narodowy uważa, że mieszanie celów politycznych z religijnymi jest poważnym błędem i niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla Kościoła. Ruch narodowy pozostaje wierny nauce Kościoła nie chcąc jednak wieszać się na klamce świątyń, które to działania w tym kierunku uznaje za błędne. Nie oznacza to jednak wcale, iż ci, którzy utożsamiają się z celami politycznymi ruchu narodowego nie mogą jednocześnie funkcjonować we wspólnotach kościelnych.

Ruch narodowy formułuje swoje stanowisko jednoznacznie uznając religię w życiu narodów i jednostek za rzecz niezmiernie pożyteczną.

Dr Rafał Zgorzelski

Za: http://mysl24.pl/spoleczenstwo/410-nasz-stosunek-do-religii.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Nasz stosunek do religii”

  1. @Autor: Które z poniższych sformułowań, zdaniem Ruchu Narodowego, lepiej określa religijny aspekt celów Państwa Narodowego: 1/ Pomagać osobom stanowiacym Naród w osiagnieciu Zbawienia o ile nie przeszkadza to w realizacji celów doczesnych 2/ Nie przeszkadzać osobom stanowiacym Naród w osiagnieciu Zbawienia o ile nie przeszkadza to w realizacji celów doczesnych 3/ Dobierać cele doczesne tak, aby pomagać osobom stanowiacym Naród w osiagnieciu Zbawienia 4/ Dobierać cele doczesne tak, aby nie przeszkadzać osobom stanowiacym Naród w osiagnieciu Zbawienia 5/ Realizować cele doczesne, aspekt religijny traktując czysto instrumentalnie i stosownie do okoliczności nagłaśniać lub wyciszać aspekty religijne oraz wpływ wybranych celów doczesnych z ewentualną łatwoscia/trudnoscią na drodze do Zbawienia?

  2. Pan Kozaczewski zapytał o ważną kwestię. O ile natura posiada autonomię i swoje wewnętrzne cele, to jednak potrzebuje Łaski. Czy z owej deklaracji wynika nie przeszkadzanie Łasce? Bo jeśli tak, to ortodoxja publiczna państwa musi przynajmniej być życzliwa religii katolickiej i nie zawierać elementów sprzecznych z nią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *