“Nie zabierać tamy!” – kolejne krótkie i celne wypowiedzi Reagana

O postulatach oponenów politycznych

Tak, uzdrowiciele deficytu budżetowego wyjęli już skalpele, ale nie kierują ich w stronę budżetu. Ten jest tak rozdęty jak zwykle i ciągle rośnie. Są gotowi do operowania, ale Twojego portfela. – Yes, the deficit doctors have their scalpels out all right, but they’re not poised over the budget. That’s as fat as ever and getting fatter. What they’re ready to operate on is your wallet. (16.05.1983)

Dzisiejsi oskarżyciele i załamujący ręce to ci sami, którzy do wczoraj rządzili i przynieśli nam gospodarczą stagnację i dwucyfrową inflację. Ich rządy tylko pod jednym względem były uczciwe: Nikogo nie dyskryminowali, zubożyli wszystkich. – The finger-pointers and hand-wringers of today were the policy makers of yesterday, and they gave us economic stagnation and double-digit inflation. There was only one thing fair about their policies: They didn’t discriminate; they made everyone miserable. (31.01.1984)

O obniżaniu podatków

Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest powrót do polityki opodatkowywania wszystkiego co tylko się da i rozdmuchiwania wydatków budżetowych. Taka polityka zdławiła kreatywność i rozwój. To, czego naprawdę potrzebujemy, to polityka podatkowa, która zachęca do pracy, oszczędzania i inwestowania, czyli tego wszystkiego, co zapewnia rozwój gospodarczy. – The last thing we need now is a return to the policies of tax and tax and spend and spend. Those policies stifled creativity and growth. What we do need is a tax policy that offers incentives for people to work, save, and invest—all the things that’ll keep the economy growing. (10.10.1984)

Dla tych, którzy twierdzą, że nie możemy ograniczyć wydatków, obniżyć podatków i jednocześnie zwiększyć wydatków na obronę stosownie do dzisiejszych zagrożeń, mam odpowiedź składającą się z pięciu słów: „Tak, możemy. I tak, musimy”. – To those who say we can’t cut spending, lower taxes and, yes, rebuild the defenses we need in this dangerous world, I have a six-word answer: “Yes we can, and yes we must.’’ (25.06.1981)

O biurokracji

Władza państwowa zawsze uzasadni wydanie każdych pieniędzy, które otrzyma. – Government always finds a need for whatever money it gets. (29.04.1982)

Dziesięć najbardziej niebezpiecznych słów w języku angielskim to: “Dzień dobry, jestem przedstawicielem władz państwowych i jestem tu, aby pomóc”. – The ten most dangerous words in the English language are, “Hi, I’m from the Government, and I’m here to help.” (28.07.1988)

Od zawsze uważam, że najlepszym podsumowaniem rozsądku i mądrości władzy państwowej była tablica zawieszona na gigantycznej Zaporze Hoovera: „Własność państwowa. Nie zabierać”. – I’ve always thought that the common sense and wisdom of government were summed up in a sign they used to have hanging on that gigantic Hoover Dam. It said, “Government property. Do not remove.” (14.09.1987)

Obawiam się, że muszę wyznać jeden z grzechów władzy, z którym musimy się nieustannie zmagać i nad którym nigdy, z naszym rządem włącznie, nie zdołamy odnieść całkowitego zwycięstwa. Polega on na tym, że biurokracja, gdyż już raz zaistnieje, kieruje się jedną najważniejszą zasadą: zabezpieczyć swoje istnienie. – I’m afraid that I have to confess to you that one of the sins of government, and one with which we must deal and never be able to be completely successful with, and this includes our own government, is that the bureaucracy once created has one fundamental rule above all others: Preserve the bureaucracy. (01.06.1988)

Moi drodzy, jakiś czas temu rząd federalny wydał wojnę ubóstwu i ubóstwo wygrało. – My friends, some years ago, the federal government declared war on poverty and poverty won. (25.01.1988)

Wybór i tłumaczenie
Marcin Bonicki
www.reagan.org.pl
[aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *