O Libii Kadafiego

PO CO IM TO BYŁO?
W Libii za rządów Kadafiego:

1. Elektryczność była bezpłatna dla wszystkich obywateli; obywatel libijski nie znał pojęcia rachunku za elektryczność..

2. Zgodnie z prawem kredyty były nieoprocentowane, przysługiwały wszystkim Libijczykom, a wszystkie banki były państwowe.

3. Posiadanie mieszkania jest w Libii uważane za prawo człowieka.

4. Wszyscy młodzi małżonkowie otrzymywali od rządu $60,000 dinarów (U.S.$50,000) na zakup mieszkania i rozpoczęcie wspólnego zycia.

5. Edukacja i opieka medyczna były darmowe. Zanim zaczał rządzić Kadafi 75% Libijczyjków było analfabetami; obecnie tylko 17%.

6. Jeżeli obywatel libijski chciał zostać farmerem, dostawał od rządu na dobry początek bezpłatnie ziemię, budynki gospodarcze, material siewny oraz zwierzęta godpodarcze.

7. Jezeli obywatel libijski nie mógł w kraju studiować kierunku, jaki pragnął studiować, albo też nie mógł w kraju otrzymać pomocy medycznej, jakiej potrzebował – rząd wysyłał go na swój koszt za granicę dodatkowo dając mu U.S.$2,300/miesiąc na mieszkanie i samochód.

8. Jeżeli libijski obywatel kupował samochód, rząd płacił 50% ceny.

9. Cena benzyny w Libii wynosiła 14 centów za 1 litr.10. Libia nie miała żadnych długów zewnętrznych, a posiadała za to rezerwy wynoszące
150 miliardów dolarów. Obecnie są one zamrożone.

11 .Jeżeli obywatel libijski nie był w stanie znaleźć pracy po studiach, rząd płacił mu równowartość średniej płacy w jego specjalności, dopóki nie znalazł zatrudnienia

12. Każdemu libijskiemu obywatelowi rząd wpłacał na jego konto bankowe dywidendy ze sprzedaży ropy.

13. Becikowe wynosiło U.S.$5,000

14. Czterdzieści bochenków chleba kosztowało 15 centów amerykańskich.

15. 25% Libijczyków ma wyższe wykształcenie.

16. Za rządów Kadafiego zaczęto największy na świecie projekt irygacji – Great Manmade River – w celu zapewnienia dostaw wody pustynnemu krajowi.

I bez wątpienia te wszystkie szesnaście dobrodziejstw przeminęło wraz z jaśminową rewolucją.Czy ktoś potrafi mi powiedzieć, po co to było Libijczykom? Że to się opłaciło Rosji, czy UE – to oczywiste. Ale czy tamtejsza ludność naprawdę wierzyła, że teraz im będzie jeszcze lepiej?
Z czego się tak cieszą?

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27280

Sixteen Things Libya Will Never See Again…
by Disinfo.com

There is no electricity bill in Libya; electricity is free for all its citizens.
There is no interest on loans, banks in Libya are state-owned and loans given to all its citizens at zero percent interest by law.
Having a home considered a human right in Libya.
All newlyweds in Libya receive $60,000 dinar (U.S.$50,000) by the government to buy their first apartment so to help start up the family.
Education and medical treatments are free in Libya. Before Gaddafi only 25 percent of Libyans were literate. Today, the figure is 83 percent.
Should Libyans want to take up farming career, they would receive farming land, a farming house, equipments, seeds and livestock to kickstart their farms are all for free.
If Libyans cannot find the education or medical facilities they need, the government funds them to go abroad, for it is not only paid for, but they get a U.S.$2,300/month for accommodation and car allowance.
If a Libyan buys a car, the government subsidizes 50 percent of the price.
The price of petrol in Libya is $0.14 per liter.
Libya has no external debt and its reserves amounting to $150 billion are now frozen globally.
If a Libyan is unable to get employment after graduation the state would pay the average salary of the profession, as if he or she is employed, until employment is found.
A portion of every Libyan oil sale is credited directly to the bank accounts of all Libyan citizens.
A mother who gives birth to a child receive U.S.$5,000.
40 loaves of bread in Libya costs $0.15.
25 percent of Libyans have a university degree.
Gaddafi carried out the world’s largest irrigation project, known as the Great Manmade River project, to make water readily available throughout the desert country.

Global Research Articles by Disinfo.com

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va

nadesłał SZ /AW

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *