O ważności sakramentów FSSPX

18 stycznia minęła 21. rocznica wystosowania przez bp. Józefa Antoniego Ferrario, ordynariusza Honolulu na Hawajach, formalnego ostrzeżenia kanonicznego wobec grupy swoich diecezjan, którzy poprosili księży Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X o opiekę duszpasterską, a bp. Ryszarda Williamsona o udzielenia sakramentu bierzmowania ich dzieciom. Biskup Ferrario zadeklarował, że wierni ci popadli w schizmę i ekskomunikę.

„Gdy w maju 1987 r. dokonaliście aktu schizmatyckiego — pisał ordynariusz Honolulu — nie tylko przyjmując posługę od ekskomunikowanego biskupa–lefebrysty Ryszarda Williamsona, który dokonał przeciw prawu nielegalnego bierzmowania w waszej kaplicy, lecz również poprzez sam związek ze wspomnianym biskupem, zaciągnęliście ipso facto ciężką karę ekskomuniki, zgodnie z ostrzeżeniem Kongregacji ds. Biskupów, skierowanym do wszystkich wiernych (1 lipca 1988 r.)”.

Ekskomunikowani wierni odwołali się do Stolicy Apostolskiej i w końcu z Nuncjatury Apostolskiej w Waszyngtonie otrzymali list datowany 28 czerwca 1993 r., który zawierał następujący werdykt: „Na polecenie Jego Eminencji Józefa kardynała Ratzingera, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, wykonuję obowiązek zakomunikowania niniejszej odpowiedzi, którą właśnie otrzymałem z jego rąk, dotyczącej odwołania złożonego (…) od dekretu deklarującego schizmę z dnia 1 maja 1991 r., wydanego przez Jego Ekscelencję Józefa A. Ferrario, biskupa Honolulu. Po zbadaniu tej sprawy przeprowadzonym w oparciu o prawo kanoniczne nie stwierdza się, jakoby fakty przedstawione we wspomnianym wyżej dekrecie były formalnym czynem schizmatyckim w ścisłym sensie, gdyż nie wyczerpują one znamion schizmy; tym samym Kongregacja utrzymuje, iż dekretowi z 1 maja 1991 r. brakuje podstaw, a stąd i ważności” (źródło: M. Davies, Czy Bractwo Św. Piusa X znajduje się w schizmie? Zawsze wierni nr 32 [1/2000]).

Decyzja Kongregacji Doktryny Wiary oznacza, że każdy katolik może uczęszczać do kaplic Bractwa Św. Piusa X i przyjmować sakramenty z rąk jego biskupów i kapłanów. Warto również dziś przypomnieć to orzeczenie, gdy w Polsce powstają nowe kaplice Bractwa, a w lutym nasz kraj odwiedzi bp Bernard Fellay, przełożony generalny FSSPX, żeby udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania.

Źródło: http://news.fsspx.pl/?p=334

Komentarz: Przykazanie VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu*

* Księga Wyjścia (20, 2-17); Księga Powtórzonego Prawa (5, 6-21). Nowy Testament; np.  (Mt 5, 21 i 5, 27), (Mk 10, 19)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “O ważności sakramentów FSSPX”

  1. Zespół redakcyjny Ekumenizm.pl dr Tomasz Terlikowski – Redaktor Naczelny Dariusz Bruncz – Z-ca Redaktora Naczelnego Piotr Timus – Sekretarz Redakcji pastor Adam Ciućka – redaktor Dorota Walencik – redaktor Piotr Kubala – redaktor techniczny Komentarz do powyzszego chyba zbedny.Dostalem na ten temat wiadomosc z kraju i bylem zaszokowany w ogole istnieniem takiego portalu o tresci sprzecznej z dwutysiacletnim nauczaniem Kosciola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *