Partia byłego prezydenta Gbagbo wycofuje się z prac komisji wyborczej

Jak podaje agencja Reutera, Front Ludowy Wybrzeża Kości Słoniowej (Ivorian Popular Front/Front Populaire Ivoirien FPI) dnia 14 września 2014 r. wycofał się z prac komisji wyborczej, która miała zorganizować wybory prezydenckie w 2015 r.

            Partia FPI to formacja założona przez byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej Laurenta Gbagbo. Wcześniej zbojkotowała ona wybory parlamentarne w 2011 r. oraz samorządowe w 2013 r. Po tychże wydarzeniach rząd prezydenta Alassane Ouattara prowadził rozmowy z FPI by tenże powrócił na polityczną scenę. Początkowo Front Ludowy Wybrzeża Kości Słoniowej zgodził się na rozmowy i rozpoczął współpracę w ramach komisji wyborczej. To mogło doprowadzić do tego, że FPI wystawiłoby swojego kandydata w zbliżających się wyborach prezydenckich. Według oficjalnego stanowiska Frontu Ludowego partia prezydenta Ouattara jest nadmiernie reprezentowana w Independent Elections Commission IEC a przez to istnieją obawy o niezależność tego organu. Jednakże jeden z członków partii, Franck Bamba powiedział, że partia nie wycofuje się z samych negocjacji.

            Wg agencji Reutera, Front Ludowy Wybrzeża Kości Słoniowej wchodzi w skład opozycyjnego bloku partii politycznych o nazwie Sojusz Sił Demokratycznych (The Alliance of Democratic Forces), w którym jest formacją dominującą. Natomiast prezydent Alassane Ouattara stoi na czele rządzącej partii Rally of the Republicans/ Rassemblement des Républicains, która chce w dalszym ciągu współpracować z FPI i ogłosiła, że miejsce dla Frontu Ludowego w IEC będzie czekało.

            Kryzys polityczny na Wybrzeżu Kości Słoniowej oficjalnie zaczął się w 2010 r. kiedy ówczesny prezydent Laurent Gbagbo przegrał wybory prezydenckie z Alassane Ouattara, lecz wyniku nie uznał. Okres dwuwładzy, w którym na północy kraju zgromadzili się zwolennicy Outtara a na południu siły wierne Gbagbo doprowadził do wojny domowej i śmierci ok. 3 tysięcy osób. Dnia 11 kwietnia 2011 r. Gbagbo został aresztowany a jakiś czas później przewieziony do Hagi i postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Od tego momentu trwa polityczna niestabilność. Uznaje się, że przekonanie FPI do pełnego udziału w życiu politycznym może doprowadzić do pojednania w kraju. Należy zauważyć, że lider i założyciel Frontu Ludowego Wybrzeża Kości Słoniowej w wyborach z 2010 r. zdobył według oficjalnych danych aż 46% ważnie oddanych głosów w drugiej turze.

            Laurent Gbagbo urodził się 31 maja 1945 r. a z wykształcenia był historykiem. Od 23 listopada 2011 r. przebywa w areszcie śledczym w Hadze. Dnia 12 czerwca 2014 r. Gbagbo usłyszał cztery zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości, które obejmują zabójstwo, gwałty, prześladowania oraz inne nieludzkie czyny. Czyny te miały zostać popełnione między 16 a 19 grudnia 2010 r. podczas marszu protestujących zwolenników Alassane Ouattara pod budynki Radio Television Ivorienne RTI w Abidżanie/Abidjan. Odbyły się wtedy starcia z siłami bezpieczeństwa. Gbagbo oskarża się także o przemoc wobec uczestniczek protestu w Abobo, 3 marca 2011 r. Natomiast 17 marca 2011 r. Abobo a 12 kwietnia 2011 r. Yopougon zostały ostrzelane już w trakcie wojny pomimo, że były to obszary gęsto zaludnione.

            Wybrzeże Kości Słoniowej było francuską kolonią, które uzyskało niepodległość w 1960 r. Pierwszym prezydentem został Félix Houphouët-Boigny, który pełnił swój urząd do swojej śmieci w 1993 r. Aż do roku 1999 Wybrzeże Kości Słoniowej było symbolem stabilności i harmonijnego rozwoju w zachodniej Afryce. Wtedy to prezydent Henri Bédié został obalony przez Roberta Guéï. Bédié uciekł z kraju, lecz uznaje się, że to on podzielił kraj pod względem religijnym i etnicznym – oparł ideę narodu na prawie krwi a zwłaszcza na tradycji ludu Akan. Miał być szczególnie wrogo nastawiony przeciwko Muzułmanom z północy, którym przewodził Alassane Ouattara. Guéï również wykorzystał te podziały w trakcie kampanii prezydenckiej w 2000 r. i nie dopuścił do wyborów Ouattara, lecz nie docenił siłę Gbagbo, który wygrał. Jednakże istniejące podziały doprowadziły do wybuchu wojny w 2002 r. i śmierci wielu obywateli – w pierwszych godzinach walk zginął sam Guéï a Ouattara schronił się w ambasadzie francuskiej. Muzułmanie z północy kraju czuli się dyskryminowani i chwycili za broń, jednocześnie tworząc koalicyjne tzw. Nowe Siły (Forces Nouvelles de Côte d’Ivoire). Walki, które trwały do 2004 r., przeszły do historii jako I wojna domowa na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Od tego czasu istniała strefa buforowa między południem kontrolowanym przez siły rządowe a północą pod władzą Nowych Sił. Wybory z 2010 r. miały zjednoczyć kraj, lecz doprowadziły do krótkiej II wojny domowej na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Wtedy też siły wierne Ouattara zajęły cały kraj – uzyskał też wsparcie ze strony Francji i Organizacji Narodów Zjednoczonych, które działały w ramach Operacji ONZ na Wybrzeżu Kości Słoniowej (United Nations Operation in Cotê d’Ivoire UNOCI).

            Liczbę ludności na Wybrzeżu Kości Słoniowej szacuje się na 22 848 945 osób. Językiem oficjalnym jest francuski. Według danych za 2008 r. około 38,6% obywateli to Muzułmanie a 32,8% to Chrześcijanie. Tradycyjne wierzenia kultywuje 11,9% osób mieszkających na obszarze analizowanego państwa. Natomiast według informacji za 1998 r. skład etniczny wygląda następująco: Akan 42.1%, Voltaiques / Gur 17.6%, Północni Mande 16.5%, lud Kru 11%, Południowu Mande 10%, inni 2.8% (m. in. około 130 000 Libańczyków oraz 14 000 Francuzów). Stolica to Jamusukro/Yamoussoukro.

Źródło: Ivory Coast poll overturned: Gbagbo declared Winner, 3 grudzień 2010, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11913832, [dostęp dn. 15.09.2014]; Ex-president Gbagbo’s party withdraws from Ivory Coast poll body, 14 wrzesień 2014, http://www.reuters.com/article/2014/09/14/us-ivorycoast-politics-idUSKBN0H90Y320140914, [dostęp dn. 15.09.2014]; Situation in Côte d’Ivoire The Prosecutor v. Laurent Gbagbo ICC-02/11-01/11, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/LaurentGbagboEng.pdf, [dostęp dn. 15.09.2014]; ICC-02/11 Pre-trial Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx, [dostęp dn. 15.09.2014]; oficjalna strona UNOCI, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/index.shtml, [dostęp dn. 15.09.2014]; Ivory Coast profile, http://www.bbc.com/news/world-africa-13287216, [dostęp dn. 15.09.2014]; Africa: Cote d’Ivoire CIA The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html, [dostęp dn. 15.09.2014]; B. Popławski, B. Szeniawska, Gorzka czekolada Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Warszawa 2013.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *