Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z geopolityki i geostrategii!

Serdecznie zapraszamy do podjęcia pierwszych w Polsce studiów podyplomowych na kierunku: GEOPOLITYKA I GEOSTRATEGIA.

Studia (powstałe z inicjatywy Instytutu Geopolityki) organizuje Akademia Polonijna w Częstochowie. Będą one prowadzone przez Europejską Szkołę Dyplomacji, założoną w Akademii  przez prof. dr. hab. Jerzego Buzka w 2002 r. Obecnie dyrektorem ESD i kierownikiem studiów jest p. Leszek Sykulski.

Na studiach wykładać będą czołowi polscy geopolitycy oraz goście z zagranicy.

Funkcjonująca w ramach Akademii Europejska Szkoła Tłumaczy oraz profesjonalne zaplecze do tłumaczeń symultanicznych zapewniają doskonałe wsparcie lingwistyczne prowadzonych studiów (m.in. konferencji czy dostarczanych słuchaczom materiałów źródłowych).

W ramach Europejskiej Szkoły Dyplomacji powstaje pierwsza w Polsce Pracownia Kartografii Geopolitycznej, zapewniająca geopolitykom i geostrategom unikalne w skali kraju wsparcie analityczne.

Studia zapewniają unikalną wiedzą niezbędną dla pracowników administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, analityków instytucji państwowych i międzynarodowych korporacji, dziennikarzy specjalizujących się w tematyce międzynarodowej, oficerów Wojska Polskiego i innych instytucji mundurowych.

W programie studiów znajdą się m.in.
– Metodologia badań i analiz geopolitycznych (warsztaty)
– Kartografia geopolityczna (w tym zajęcia praktyczne)
– Historia i współczesność myśli geopolitycznej (m.in. myśl anglosaska, arabska, chińska, niemiecka, francuska, japońska  polska, rosyjska, ukraińska).
– Geopolityka obszarów polarnych
– Geopolityka współczesnych mocarstw (osobne zajęcia poświęcone m.in. Federacji Rosyjskiej, USA, Unii Europejskiej, ChRL, Indiom, Brazylii, RPA, Izraelowi).
– Tzw. biały i szary wywiad w pracy geopolityka (warsztaty)
– Protokół dyplomatyczny
– Geografia polityczna
– Podstawy geografii fizycznej
– Geopolityka energetyczna
– Techniki opracowywania analiz wojskowych (warsztaty)

Słuchacze studiów otrzymają unikalne materiały takie jak:
– niepublikowane dotąd w języku polskim teksty źródłowe tłumaczone z języków oryginalnych, m.in. z arabskiego, angielskiego, japońskiego, francuskiego, hiszpańskiego, mandaryńskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, włoskiego;
– dostęp do oprogramowania kartograficznego;
– dostęp do bazy zdjęć lotniczych i satelitarnych wykorzystywanych w ćwiczeniach fotointerpretacji wojskowej;
– dostęp do fachowej literatury polskiej i zagranicznej (książek i czasopism);
– niepublikowane dotąd skrypty akademickie;
– materiały szkoleniowe z zakresu pisania analiz politycznych i wojskowych oraz technik pozyskiwania informacji jawnych.

Słuchaczom umożliwiona zostanie:
– publikacja prac dyplomowych;
– pomoc w publikacji artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych;
– możliwość ukończenia kursu przygotowującego do egzaminu z biznesowego języka angielskiego organizowanego przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową (LCCI);
– uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu geopolityki, geostrategii i stosunków międzynarodowych;
– pośrednictwo w załatwieniu formalności związanych z dostaniem się na studia magisterskie z geopolityki (MA lub MSc) w Wielkiej Brytanii.

Szczegóły:

http://ap.edu.pl/art.php?id=1323636676,1343454447&langu=pl

http://geopolityka.net/pierwsze-w-polsce-studia-podyplomowe-z-geopolityki-i-geostrategii/

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *