Polska 22. najpotężniejszym państwem na świecie.

Istnieje kilkadziesiąt wyznaczników siły i potencjału państw na arenie międzynarodowej. Do tej pory wyznaczniki te nie oddawały w pełnym zakresie potęgi i możliwości działań tych aktorów w skali globalnej. Zaproponowane niżej wyniki badań pozwalają skutecznie wypełnić tę lukę.

Przedstawiamy wyniki programu badawczego pt. „Potęgi państw”, realizowanego przez  stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, którego przedmiotem było wykonanie tabel potęgometrycznych dla poszczególnych państw świata – członków ONZ.

Geopolityka wykształciła kilka narzędzi do badania potęg państw. Niestety większość z nich jest dość trudna do zastosowania z uwagi na trudność w dostępie zarówno do źródeł, jak i stosowania subiektywnych wyznaczników eksperckich. Te czynniki powodowały, że wielu naukowców, ale także dziennikarzy, pomijało w swoich pracach osiągnięcia nauki pomocniczej geopolityki, którą jest potęgometria.

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych postanowiło zmienić tę sytuację, publikując tablice potęgometryczne. Chcemy pokazać, że polska metodologia, opracowana przez prof. dr hab. Mirosława Sułka, którą się posłużyliśmy, jest bardzo prosta w zastosowaniu do samodzielnych obliczeń. Jest to iloczyn potęg, których podstawą są dane PKB, terytorium i ludności. Ostateczny wynik został przedstawiony w nowej jednostce pomiarowej, zwanej milimirem. Stosowanie tej metody nie wymaga znajomości zaawansowanej matematyki lub specjalistycznej wiedzy. Skala trudności sięga poziomu gimnazjalnego.

To pierwszy w tej skali projekt nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie. Analizie zostały poddane lata 2000-2010. Kolejne lata, wraz z upływem czasu będą sukcesywnie dodawane. Obliczenia zostały dokonane na podstawie ogólno dostępnych informacji, zawartych w takich bazach danych, jak CIA – The World Factbook, czy World Economic Outlook Database Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wyniki badań zestawiliśmy w gotowych o pobrania tabelach w formacie Microsoft Exel.

Zgodnie z nimi, potęga naszego kraju w 2010 r. znalazła się na 22 miejscu w rankingu potęg światowych i jest większa od potęgi Holandii, zaś mniejsza od Republiki Południowej Afryki. Tym samym również Polska znalazła się w 10. najpotężniejszych państw Unii Europejskiej, za Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Hiszpanią i Włochami. Nasza pozycja jednak spadła z 19 miejsca w rankingu, w którym znajdowała się w roku 2008.

Pełne wyniki znajdują się na naszym portalu pod adresem: http://www.geopolityka.org/index.php/analizy/1061-potegi-panstw-program-badawczy-europejskiego-centrum-analiz-geopolitycznych

oprac. Marcin Domagała, ECAG

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Polska 22. najpotężniejszym państwem na świecie.”

  1. Ooooo, coś cienko widać z innymi państwami, skoro trafiło się nam tak zaszczytne miejsce. W sumie tą 22 zawdzięczamy Czarnemu Lądowi i paru krajom Azji i Ameryki Płd. Chociaż konkurencja na polu wolności gospodarczej i łapówkarstwie była ciężka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *