Porozumienie Obozu Wielkiej Polski i Srpski Narodni Pokret 1389

Mając na względzie wspólne pochodzenie narodów: polskiego i serbskiego oraz wspólny słowiański los, w oparciu o podobieństwo ideologii organizacji jak też poglądów na temat przyszłości polskiego i serbskiego narodu, stowarzyszenie „Obóz Wielkiej Polski” z jednej strony i stowarzyszenie „ Srpski Narodni Pokret 1389” z drugiej strony zawierają umowę o współpracy.

Strony zobowiązują się do dostarczania sobie wzajemnego wsparcia informacyjnego, współdziałania i współpracy, dzielenia się swoimi doświadczeniami i wykonywania innego rodzaju wzajemnej pomocy w sytuacji, jeżeli nie będą one sprzeczne z interesem żadnej ze stron.
 

Strony potwierdzają również chęć współpracy na rzecz narodów słowiańskich i europejskich w celu ułatwienia im powrotu do tradycyjnych wartości. Mając na uwadze jedność Słowian, informujemy o gotowości do pracy z innymi słowiańskimi narodowo-patriotycznymi organizacjami podzielającymi prosłowiańskie poglądy. Strony są również otwarte na współpracę z narodowo zorientowanymi siłami innych państw i narodów.

    
 Obóz Wielkiej Polski                              Srpski Narodni Pokret 1389

Sekretarz Generalny                                      Przewodniczący
/-/ Maciej Wydrych                                         /-/ Misa Vacic

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *