Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku

Na półkach księgarskich w październiku b.r. ukazał się 2 tom projektu badawczego „Prasa Narodowej Demokracji” poświęcony w tym przypadku okresowi od 1939 r. Poprzedni tom wydany w zeszłym roku obejmował okres 1886-1939 i zawierał 27 szkiców historyczno-politologicznych.

Omawiana pozycja jest przedsięwzięciem udanym i ważnym pod względem poznawczym. Pozwala prześledzić ewolucję prasy narodowej w stosunkowo długim okresie, nasyconym przemianami politycznymi, społecznymi, cywilizacyjnymi w Polsce. Pod względem chronologicznym tom podzielony został na dwie części: w pierwszej omówiono dzieje prasy narodowej w latach 1939-1989, druga dotyczy tytułów prasowych ukazujących się po 1989 r.

Zagadnieniu prasy konspiracyjnej dwa przyczynki przygotował Mirosław Orłowski, w pierwszym z nich scharakteryzował największe pisma podziemnej prasy narodowej „Walkę” i „Szaniec”, w drugim zaś przybliżył czytelnikowi sylwetkę Tadeusza „Prus” Macińskiego – redaktora naczelnego „Warszawskiego Głosu Narodowego”. Okres wojenny uzupełnia szkic Bernadetty Nitschke, będący analizą publicystyki Adama Doboszyńskiego na łamach wychodzącej na wychodźstwie „Walki”.

Stanisław Killian zaprezentował czytelnikom najważniejsze periodyki emigracyjne Stronnictwa Narodowego wychodzące we Francji i USA. Z problematyką krajowej prasy drugoobiegowej zmierzyli się Tomasz Kenar i Tomasz Sikorski.

W drugiej części tomu, poświęconej prasie endeckiej wydawanej po 1989 r. trzy szkice Artura Grudniaka, Bartosza Smolika i Anety Dawidowicz poświecone zostały „Myśli Polskiej”. Ponadto Jolanta Krawczyk zaprezentowała czytelnikom „Tygodnik Narodowy Ojczyzna”, Ewa Maj „Nowy Przegląd Wszechpolski”, Konrad Jajecznik „Wspólnotę”, Patryk Tomaszewski „Sprawę Polską” a Rafał Dobrowolski „Myśl.pl”

Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku. Tom 2, Aneta Dawidowicz, Ewa Maj (red.), Lublin: UMCS: 2011), ss. 272.

http://narodowcy.net/prasa-narodowej-demokracji-od-1939/2011/10/17/

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *