Prawosławni w obronie chrześcijan

Dziś wpis pamiętnikarski. Ale niezwykle istotny. Mam bowiem nadzieję, że już niedługo grono ekspertów Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie zostanie istotnie wzmocnione. Wzmocnią je mianowicie przedstawiciele Bractwa Prawosławnego zainteresowani tą problematyką. Takie ustalenie zapadło na spotkaniu ze zwierzchnikiem polskiego Prawosławia, Jego Eminencją Sawą, które odbyło się w ostatni piątek, 1 czerwca tego roku. Wraz ze mną, jako przewodniczącym Zespołu, uczestniczył w nim także dr Tomasz Korczyński, przedstawiciel ekumenicznej organizacji Open Doors, działającej na rzecz obrony prześladowanych chrześcijan.

Dlaczego to spotkanie uważam za tak ważne? Otóż dlatego, że istotnym fragmentem prześladowań europejskich chrześcijan są działania rządu tureckiego i tureckich obywateli w stosunku do grupy wyznawców Chrystusa. Sytuacja ta dotyczy nie tylko kłopotów i szykan wobec chrześcijan, jakie występują na terenie rdzennej Turcji, na przykład w Konstantynopolu, ale także naszych współbraci, których dramat rozgrywa się na terenie okupowanej przez Turków części Cypru. Wszyscy ci chrześcijanie są chrześcijanami wschodnimi, a więc obecność polskich wschodnich chrześcijan wydaje się tu być nader pożądana i sytuację bliskiej już obecności prawosławnych ekspertów w naszym Zespole należy przywitać z radością.

Podczas naszej rozmowy z arcybiskupem Sawą mówiliśmy także o sprawach katolickich. I choć nie padło to wprost, to mnożna było odczuć wyraźnie, że Cerkiew prawosławna życzliwie patrzy na te wszystkie działania papieża Benedykta XVI, które prowadzą do ponownego związania współczesnego życia Kościoła, z jego wielowiekową tradycją. Dotyczy to zwłaszcza papieskich wysiłków na rzecz świętości katolickiej liturgii.

Jedno jest pewne. Od momentu gdy przedstawiciele Bractwa Prawosławnego rozpoczną współprace z naszym Zespołem, będziemy mogli mówić, że działa on prawdziwie ekumenicznie. I to jest akurat właściwa i akceptowalna forma ekumenizmu.

Jan Filip Libicki

www.facebook.com/flibicki

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *