Problemy i wyzwania współczesnego świata w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych. Międzynarodowa konferencja naukowa

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  konferencji naukowej „Problemy i wyzwania współczesnego świata w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych”, która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2018 roku w Pałacu w Ostromecku

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje materiały konferencyjne, nocleg, wyżywienie oraz publikację pokonferencyjną.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację oraz propozycję tematu wraz z krótkim streszczeniem przyjmowane będą do 20 marca 2018 pod adresem fundacjasocietasetius@gmail.com

Zachęcamy również do zgłaszania własnych paneli tematycznych*. Na zgłoszenia tematów paneli czekamy do 10 marca 2018.

* Warunkiem przeprowadzenia panelu jest udział w nim minimum 4 osób.

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.

 

W ramach Międzynarodowej konferencja naukowej „Problemy i wyzwania współczesnego świata w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych” naukowcy i eksperci prezentujący różne podejścia będą mieli okazję do skonfrontowania swoich stanowisk oraz wymiany wyników badań. Tematyka konferencji skupiać się będzie nie tylko na sytuacji w poszczególnych rejonach świata, ale także na problemach o wymiarze globalnym. Przewidziany jest również panel poświęcony w całości geopolityce. Celem konferencji jest uchwycenie głównych projektów i tendencji zmian na świecie, a także przedstawienie sposobów, w jakie teoria stosunków międzynarodowych może wytłumaczyć te zjawiska.

 

Rada naukowa konferencji:

Prof. dr hab. Adam Wielomski (kierownik naukowy)

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Iwan Monolatii

dr Arkadiusz Lewandowski

dr Łukasz Perlikowski

 

Sekretarze naukowi:

Mgr Maria Gorzeń

Mgr Ahmet Burak

Dawid Megger

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *