Proces redaktora Grzegorza Wysoka

3 kwietnia 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko redaktorowi Grzegorzowi Wysokowi – wydawcy czasopisma pt. „Biuletyn”, oskarżonemu o rzekome nawoływanie do nienawiści wobec narodu żydowskiego. W istocie Wysok pisał na temat bezpodstawnych roszczeń majątkowych sięgających ok. 65 miliardów dolarów, wysuwanych wobec Polski przez niektóre wpływowe środowiska żydowskie. W charakterze świadków zeznawali: Monika Wac, była radna miasta Lublina (obecnie Ruch Palikota), prof. dr hab. Ryszard Bender – historyk z KUL i wieloletni parlamentarzysta, a także Lech Ciężki – obecny prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Pani Monika Wac stwierdziła, że nie pamięta artykułów zawartych w „Biuletynie”, gdyż ze względów światopoglądowych nie czyta tego typu publikacji, zaś o sprawie redaktora Wysoka dowiedziała się z prasy. Świadek prof. Bender stwierdził, że przedstawione na łamach „Biuletynu” fakty historyczne odpowiadają prawdzie i nie dopatrzył się w piśmie Wysoka nawoływania do nienawiści czy też znieważania narodu żydowskiego. Pan Lech Ciężki powiedział, że proces Grzegorza Wysoka jest próbą ograniczania wolności słowa i wynika z pobudek politycznych. Podkreślił, że Grzegorz Wysok ma prawo do wyrażania swoich opinii zwłaszcza, że opisując i piętnując bezpodstawne roszczenia majątkowe Światowego Kongresu Żydów broni polskiego interesu państwowego oraz narodowego. Następna rozprawa wyznaczona została na dzień 26 kwietnia 2012 r. na godzinę 8.30 w Sądzie Rejonowym przy ul. Krakowskie Przedmieście 78, sala numer XIV.

Więcej na http://grzegorzwysok.blogspot.com/.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *