„Przechwyceni”

Sławomir M. Kozak, Przechwyceni, Oficyna „Aurora”, Warszawa 2012, ss. 112

            Sławomir M. Kozak – autor znany czytelnikowi z rzetelnych publikacji poświęconych między innymi rzekomemu zamachowi na Pentagon czy tak zwanej katastrofie smoleńskiej – w książce pod tytułem „Przechwyceni” koncentruje się na ukazaniu niuansów towarzyszących wydarzeniom z 11 września 2001 roku, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Warto nadmienić, iż z dzieła tego nie uraczy się zmediatyzowanej wizji świata, lecz tylko i wyłącznie prawdy, którą można w każdej chwili osobiście zweryfikować, odwołując się do dokumentów, jakie zbadał autor. To szczególnie cenne i inspirujące dla badaczy chcących podjąć własne badania nad tą tematyką.

            Na kartach tej doskonale udokumentowanej bogatą bazą źródłową publikacji odbiorca odnajdzie nowe ustalenia odnośnie tragedii z 11 września oraz 10 kwietnia. Mianowicie autor obiektywnie i z właściwą sobie precyzją wykazuje podobieństwa pomiędzy innymi. Wymienia na przykład psychologiczne oddziaływania władz na społeczeństwa znajdujące się w stanie szoku, ujawnia symbolikę dat, jakiej się doszukał. Uwagi te z pewnością zaskoczą i dadzą do myślenia nawet tym, którzy dotąd byli sceptycznie nastawieni wobec innych wersji wydarzeń, aniżeli ta – niejako nam jako społeczeństwu narzucona – przez rząd Donalda Tuska. 

            Dowodzenie, którego owocnie podjął się Sławomir M. Kozak rzuca nowe światło na kwestie ważne dla społeczeństw: polskiego i amerykańskiego. Odsłania wiele z tego, co miało pozostać w ukryciu przed oczami świata – naiwnej opinii publicznej. Autor świetnie pokazuje jak wystrzec się tej naiwności, a także dążyć do pozyskiwania pełnego spojrzenia na rzeczywistość. Wyjaśnia w jaki sposób interpretować pewne kluczowe w wybranych sprawach wątki. Warto nadmienić, że interesujący film DVD pod tytułem takim, jak książka, bardzo dobrze obrazuje kwestie istotne w kontekście realizacji zbrodni z 11 września 2001 roku, która wstrząsnęła całym światem.

            Na kartach tego dzieła jego autor obnaża kłamstwa, którymi jesteśmy karmieni przez środki masowego przekazu. Zwraca uwagę na fakty często Polakom nieznane, takie jak na przykład zmianę właściciela WTC na dwa miesiące przed zamachami – po raz pierwszy od 33 lat oraz uzasadnia dlaczego Polska jest rajem dla deweloperów. Ukazuje jakość towarzyszącą wykorzystaniu najnowszych technologii przez zbrodniarzy, odsłaniając z jednej strony ich potencjał dla użytkowników, a z drugiej – zgubne znaczenie.

            Jak trafnie wskazał Sławomir M. Kozak – praw fizyki się nie zmieni. Stanowią one jednak doskonały punkt wyjścia do objaśnień w ramach praktyki lotniczej. Są pomocne odnośnie porównań wersji oficjalnych z prawdziwymi. Wnioski na tej podstawie – klarownie oraz jak zwykle zresztą przejrzyście sformułowane i wypunktowane – okazują się przełomowymi odkryciami autora. Trudno przecenić ich wagę w łonie badań na temat katastrof lotniczych.

            „Przechwyceni” Sławomira M. Kozaka to kolejna rewelacyjna i merytoryczna – co ostatnimi czasy na polskim rynku wydawniczym jest niebywałym zjawiskiem – książka poświęcona zagadnieniom, których nie sposób pozostawić samym sobie. Daje świeże spojrzenie na sprawy, do których zatuszowania dążą elity polityczne. Zwraca uwagę na problemy towarzyszące ustaleniom przyczyn i przebiegu katastrof z 11 września oraz 10 kwietnia. Trudno bez jej znajomości w ogóle wypowiadać się na te tematy. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich czytelników, którzy zabierają głos w dyskusji im poświęconej lub noszą się z takowym zamiarem.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Aurora: http://www.oficyna-aurora.pl/index.php?a=ksiazki&c=37

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *