Raźny: Czy bezpieczeństwo oznacza pokój?

Po upadku Związku Radzieckiego i dyskredytacji ideologii komunistycznej w języku komunikacji politycznej, a także społecznej i kulturowej pierwszorzędne znaczenie uzyskało pojęcie bezpieczeństwa – różnorodnie rozumianego. Mówi się o bezpieczeństwie, wewnętrznym i zewnętrznym, narodowym, państwowym, międzynarodowym – w kontekście militarnym. Jednocześnie mówi się o bezpieczeństwie w przestrzeni pozamilitarnej – m. in. ekonomicznej, ekologicznej, energetycznej, informacyjnej, gospodarczej. Niezależnie od kontekstu elementem nieodłącznym paradygmatu bezpieczeństwa jest pojęcie zagrożenia, obejmującego procesy unicestwienia, zniszczenia, zahamowania rozwoju, utraty wolności i suwerenności, praw i swobód obywatelskich. Pojęcia zagrożenia
i bezpieczeństwa budowane są na fundamencie liberalnej koncepcji wolności, generującej dyktaturę relatywizmu. Dlatego nie odwołują się do wykluczających relatywizm aksjologiczny kategorii fundamentalnych dla cywilizacji chrześcijańskiej – sprawiedliwości i dobra wspólnego. Liberalne i relatywistyczne pojęcie bezpieczeństwa oznacza coraz częściej bezpieczeństwo bogatych i silnych. W sferze militarnej staje się zaprzeczeniem idei pokoju, która na gruncie tradycji chrześcijańskiej jest nierozłącznie związana z ideą sprawiedliwości i dobra wspólnego. Idea bezpieczeństwa staje się stymulatorem wyścigu zbrojeń i wojen prewencyjnych, rugując z języka komunikacji nie tylko pojęcie pokojowego współistnienia, ale również pojęcia dialogu i porozumienia.
Wystąpienie Pani prof. Anny Raźny dostępne jest tutaj:
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *