Relacja ze spotkania promocyjnego książki:

W dniu 19 stycznia br na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z inicjatywy Studenckiego Koła Myśli Politycznej odbyło się spotkanie promocyjne książki „Ku Nowemu Średniowieczu. Myśl społeczno-polityczna Mariana Reutta w latach 30. XX wieku” autorstwa Arkadiusza Mellera. 

Autor po podziękowaniu za zaproszenie podkreślił, że książkę poświęconą Marianowi Reuttowi należy traktować jako uzupełnienie jego wcześniejszej publikacji zredagowanej wspólnie z dr Patrykiem Tomaszewskim pt. „Życie i śmierć dla Narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku” (wyd. II, Prohibita, Warszawa 2011).

Zaproszony przez Koło gość podkreślił, że jego książką jest pierwszą publikacją poświęconą Marianowi Reuttowi. Autor przedstawił sylwetkę bohatera swojej książki zwracając uwagę na jego aktywność w Ruchu Narodowo-Radykalnym „Falanga”, a następnie porzucenie „Falangi” i przejście na stronę Związku Młodych Narodowców (a właściwie Ruchu Narodowo-Państwowego), a także na jego losy w czasie II wojny światowej, w tym aresztowanie na skutek denuncjacji ze strony Stanisława Brochwicza i niejasne okoliczności jego śmierci.
Następnie przedstawił wkład Mariana Reutta w program „Falangi” i w rozwój idei narodowo-radykalnej w latach 30. Autor scharakteryzował poglądy bohatera swojej publikacji na temat gospodarki, rolnictwa, ustroju. Jako ciekawostkę podał fakt, że Marian Reutt jako jedyny znaczący członek Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga” interesował się architekturą i urbanistyką, które to zainteresowania zaowocowały jego obszernym artykułem w periodyku Stowarzyszenia Architektów R.P., w którym przedstawił wizję funkcjonowania idealnie zaprojektowanego miasta.

Autor przedstawił także istotę koncepcji „Nowego Średniowiecza”, którą to Marian Reutt zaczerpnął od rosyjskiego filozofa Mikołaja Bierdiajewa, którego dwie książki przetłumaczył na język polski. Arkadiusz Meller zwrócił uwagę, że część koncepcji bohatera jego pracy były zbieżne z poglądami Jana Stachniuka oraz Obozu Zjednoczenia Narodowego. Ponadto przyznał rację red. Maciejowi Motasowi twierdzącemu, że Mariana Reutta można uznać za protoplastę Stowarzyszenia PAX.

W drugiej części spotkania zgromadzeni słuchacze zadali autorowi szereg pytań. Duże zainteresowanie wzbudziła kwestia zaangażowania Marian Reutta w działalność Narodowej Organizacji Radykalnej, która to miała próbować współpracować z Niemcami już po zakończeniu kampanii wrześniowej. Autor stwierdził, że nie znane są szczegóły aktywności NOR, a osoba która przypisywała uczestnictwo Marianowi Reuttowi w tej organizacji był Włodzimierz Sznarbachowski, który przed II wojną światową był członkiem „Falangi”, a od 1946 roku związał się z Polską Partią Socjalistyczną i odcinał się od swojej z przeszłości politycznej z czasów II RP.

Jedno z pytań dotyczyło aktualności myśli politycznej Marian Reutta. Obecny na sali recenzent książki – dr Patryk Tomaszewski stwierdził, że walorem świadczącym o oryginalności myśli Marian Reutta jest to, że jako jeden z nielicznych polityków wywodzących się z endecji doceniał problematykę militaryzmu i tym samym nawiązywał do dziedzictwa ideowego Zygmunta Balickiego. Drugim walorem świadczącym o oryginalności i atrakcyjności myśli Marian Reutta jest projekt modernizacji Polski w duchu gwałtownej industrializacji. Padły również pytania o relację między ideą Nowego Średniowiecza Mariana Reutta, a innymi koncepcjami próbującym wskrzesić średniowiecze autorstwa np. Umberto Eco. Niektórzy słuchacze podkreślali, że idee Marian Reutta należy uznać za kontrowersyjne i nie w pełni reprezentatywne dla „Falangi”.

Spotkanie trwało około 1,5 godziny.

Strona internetowa organizatorów spotkania: http://www.skmp.umk.pl/http://www.skmp.umk.pl/

Książkę w atrakcyjnej książce można kupić: http://sklep.konserwatyzm.pl/ku-nowemu-sredniowieczu-arkadiusz-meller/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Relacja ze spotkania promocyjnego książki:”

  1. 1/Czytalem te prace i bardzo duzo sie z niej dowiedzialem.2/”w tym aresztowanie na skutek denuncjacji ze strony Stanisława Brochwicza” – Czy mozna by na ten temat wiedziec wiecej?

  2. 1/ Dziękuję. 2/ W skrócie. Od II poł. lat 30. pisywał głównie relacje z bieżących wydarzeń dziejących się w III Rzeszy – głównie do „Polski Zbrojnej”. Związał się z RNR „Falanga”. Był podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Niemców. Po kampanii wrześniowej pisywał do „gadzinówek” i wydał książkę „Bohaterowie czy zdrajcy?”. Był agentem Gestapo – w wyniku jego zdrady doszło do aresztowania jego dawnych kolegów Onufrego B. Kopczyńskiego (http://archiwum.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/5858/) Bolesława Piaseckiego i właśnie Mariana Reutta. W 1941 roku został zasztyletowany – było to wykonanie wyroku śmierci wydanego przez podziemny sąd wojskowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *