Relacje prawa i etyki w różnych cywilizacjach jako systemach sterowania społecznego

27 maja Roku Pańskiego 2011 Korporacja Akademicka Baltia (www.baltia.pl) oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii "Civis Liber" organizują spotkanie z wybitnym socjocybernetykiem doc. Józefem Kosseckim. Spotkanie będzie składać się z dwóch części: pierwsza pt "Relacje prawa i etyki w różnych cywilizacjach jako systemach sterowania społecznego" rozpocznie się o godzinie 16.00, druga to "Problemy wojny informacyjnej". Miejscem prelekcji będzie sala B Collegium Znanieckiego przy ulicy Szamarzewskiego 89 (Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Edukacyjnych UAM).

Informacje: www.socjocybernetyka.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *