Rocznik Studia Geoplitica

Oddajemy w ręce Czytelników dodruk pierwszego numeru rocznika Studia Geopolitica. Zasadniczym celem pisma, stworzonego przez Inicjatywę Wydawniczą „Politikon”, jest propagowanie osiągnięć z zakresu geopolityki oraz integracja środowiska geopolitycznego wokół określonych tematów, projektów naukowo-badawczych oraz konferencji monograficznych. Na czele zespołu redakcyjnego stanęli dr Robert Potocki i dr Wojciech Kazanecki.

W „Studia Geopolitica” za punkt wyjścia przyjęto wielowymiarowość pojęcia geopolityka, przy zachowaniu podstawowego założenia, że zajmuje się ona badaniem zależności między ośrodkiem siły a przestrzenią (geograficzną). W szerokim ujęciu pod nazwą tą definiujemy zatem:

(1) dyscyplinę akademicką,

(2) podejście badawcze (paradygmat lub metaparadygmat),  

(3) doktrynę polityki zagranicznej (myśli politycznej) oraz

(4) szkołę realistyczną w internacjologii (tzw. realizm geopolityczny).

Ze spisu treści:sg-1

Joseph Nye, Przyszłość amerykańskiej potęgi (tłum. Dorota Miłoszewska)

George Friedman, The Geopolitics of China: A Great Power Enclosed

Andrzej Małkiewicz, Oś Brazylia-Rosja-Indie-Chiny?

Marek Kostrzewa, Chiny wobec reformy NATO

Jacek Regina-Zacharski, Analityczne definicje wojny

Marcin Domagała, Geopolityczne tło konfliktu libijskiego (2011)

Robert Potocki, Paleopolityka Patricka Buchanana

Grzegorz Tokarz, Niemcy w myśli geopolitycznej Aleksandra Bocheńskiego

Dariusz Asienkiewicz, Obraz Układu Warszawskiego w prasie PRL w latach 80. XX wieku

Stratfor, Geopolityka Egiptu: od izolacji po niestabilność (tłum. Natalia Łajdych)                   

Stratfor, Rosja – determinizm geografii (tłum. Przemysław Sieradzan)

Aleksander Dugin, Horyzonty „błotnej rewolucji” (tłum. Mateusz Piskorski)

Przemysław Sieradzan, Koniec pewnej epoki w Rosji

Łukasz Reszczyński, Retrospektywne spojrzenie na Bałkany

John Halford Mackinder, Ideały demokratyczne a rzeczywistość (tłum. i oprac. Radosław Domke)

Dariusz Miszewski, Bezpieczeństwo europejskie według Frontu Odrodzenia Polski

Kolejny numer czasopisma powinien zostać oddany Czytelnikom na wiosnę 2013 r.

Studia Geopolitica można kupić TUTAJ.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *