Rosja zakaże dziecięcych konkursów piękności

Na stronie internetowej rosyjskiej Dumy Państwowej, pod datą 15 lutego, znaleźć można informację o inicjatywie ustawodawczej wniesionej tego dnia przez posłów Jednej Rosji i Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, w ramach której proponuje się zakazanie konkursów piękności wśród dzieci, a także wszelkich imprez i wydarzeń zakładających tego rodzaju formy rozrywki.

Wnioskodawcy uzasadniają swoją inicjatywę obawą o negatywne skutki, jakie udział w takich konkursach mógłby wywrzeć na rozwój moralny, fizyczny i psychiczny dzieci, a także o możliwość zaistnienia nadużyć seksualnych.

Za zorganizowanie lub otwarcie dzieciom możliwości uczestniczenia w konkursach piękności, osoby fizyczne miałyby być obciążone karą grzywny wysokości 4 tysięcy rubli, zaś osoby prawne – wysokości miliona rubli i dodatkowo karą zawieszenia prawa do działalności na 90 dni.

Zakaz dziecięcych konkursów piękności we wrześniu 2013 r. przyjęła Francja, na terenie Rosji obowiązuje zaś, jak dotychczas, w Kraju Krasnodarskim.

Ronald Lasecki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Rosja zakaże dziecięcych konkursów piękności”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.