Rozstrzelano sprawcę zamachu w mińskim metrze

Skazany na śmierć za współudział w zamachu na mińskie metro w 2011 r. Uładzisłau Kawaliou został rozstrzelany; informację tej treści przesłano rodzinie Kawalioua w Witebsku.

Kawaliou i Dźmitryja Kanawałauaskazanych zostali 30 listopada 2011 r. skazani na śmierć za przeprowadzenie zamachu w Mińskim metrze 11 kwietnia 2011 r. Zginęło wówczas 15 osób, a 387 zostało rannych.

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Rozstrzelano-Uladzislaua-Kawalioua-sprawce-zamachu-w-minskim-metrze,wid,14340684,wiadomosc.html

Komentarz: Gratulacje dla władz Białorusi za nieugiętą postawę wobec nacisków i gróźb zachodnich demoliberałów i różnych prawoczłowieczych terrorystów niszczących tradycyjny porządek społeczny.

pf

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *