Rudolf Kassner, „Liczba i oblicze wraz z wprowadzeniem. Zarys fizjonomiki uniwersalnej”

Rudolf Kassner, Liczba i oblicze wraz z wprowadzeniem. Zarys fizjonomiki uniwersalnej, przeł. i wstępem opatrzył Sławomir Leśniak, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 189

Za sprawą książki autorstwa Rudolfa Kassnera pod tytułem „Liczba i oblicze wraz z wprowadzeniem. Zarys fizjonomiki uniwersalnej” zdoła czytelnik uwolnić się od schematycznego myślenia o liczbach. Wyzwoli się od nasuwających się, tradycyjnych konotacji z nimi związanych, od rutyny w zakresie poznania świata. Odejdzie w ramach ich oglądu od matematyki mającej swe przejawy w statystyce, symbolicznych odczytach występujących w tekstach religijnych, astrologii, magii, architekturze, grafice i im podobnym sferom. Pojmie jak wyjątkowymi są liczby ujęte jako czysta relacja nieskalana semantycznymi, empirycznymi, sensualnymi odniesieniami. Zyska więc całkiem nową perspektywę, dostrzeże zachwycające horyzonty, a przede wszystkim uświadomi sobie, że liczby wcale nie muszą być tym, czym myślał, że są. I w tym właśnie tkwi wielkość autora – jest w stanie z powodzeniem burzyć nasze utrwalone od pokoleń stereotypy, przerysowywać mity, pokazywać pewne obszary rzeczywistości od podstaw na nowo, uzmysławiać bezkres prawidłowo ukierunkowanej myśli.

            Rudolf Kassner na kartach tej gorąco polecanej książki uzasadnia swoją fascynację liczbami, objaśnia sens ich objawienia. Ukazuje je jako metodologiczną jedność – paradoksalnie – dwóch autonomicznych, a jednocześnie antynomicznych czynników czy może nawet procesów, a mianowicie na przykład trwałości i ulotności. To z kolei uświadamia wagę i siłę wyobraźni, w którą autor głęboko wierzy. Uzmysławia również, że w łonie obranego stanowiska służy jako estetyczna, społeczna, filozoficzna manifestacja pociągająca ze sobą potrzebę konfiguracyjnego sposobu myślenia.  Warto tu zwrócić uwagę, iż jest to obecnie niesłusznie zapomniana optyka, która ustąpiła miejsca perspektywie dyskursywnej. Konsekwencje tej można by rzec zamiany osłabiły w uczonych i ludziach zdolnych do namysłu nad światem i sztuką kreatywność. Zniwelowały wszak możliwość wydobycia znamiennych antynomii mających dyspozycję tworzenia fascynujących fenomenów. Po to, aby przekonać się o słabości współczesnych ujęć i dowieść sobie siły tego zapomnianego, z pewnością warto sięgnąć do obrazowych przedstawień Rudolfa Kassnera.

            Książka ta stanowi także zachwycające w swej treści oraz wymiarze świadectwo ścierania się ze sobą między innymi: matematyki, fizyki, poetyki, estetyki, filozofii. Dokumentuje efekty zachodzących w wyniku tego procesów. Jednocześnie prezentuje niespodziewane możliwości płynące z właściwego stymulowania wyobraźni poprzez operowanie liczbowo-funkcjonalnymi wątkami obecnymi w łonie antropologii kulturowej. Nie należy jednak dać się zwieść poglądowi, że posługiwanie się kategoriami teoretycznymi zachodzi tylko i wyłącznie w sferze teorii, w jakimś świecie wyobrażonym, a realnie nieistniejącym. Nic bardziej mylnego. Rudolf Kassner dowiódł wszakże, że to myślenie, które stanowiło przedmiot jego dociekań wręcz trzeba i na pewno warto odnosić do tego, co empiryczne, fizyczne. Kategorie takie jak: zależności, odrębności, bariery pomiędzy estetyką, abstrakcją oraz innymi sferami wymagają z naszej strony szczegółowych analiz, gruntownego przemyślenia według zaproponowanych przez autora wytycznych. One natomiast mogą posłużyć nam do doskonalenia precyzyjnego spojrzenia na świat, a w konsekwencji konstruowania swojego miejsca i bytu w nim.

            W analizach Rudolfa Kassnera urzeka zwłaszcza niebagatelna w skutkach twórczych zdolność do uchwytywania form i treści różnych obszarów świata realnego i przedstawionego, a także funkcjonalne wykorzystanie do ich eksploracji prawideł wyrosłych na gruncie różnych dyscyplin naukowych. To niezwykle inspirujące twórczo podejście, które jak dotąd nie spotkało godnego naśladowcy ani żadnej udolnej kopii. Warto się z nim zaznajomić, dać się uwieść jego specyfice i pogimnastykować swą wyobraźnię na tym stosunkowo wysokim poziomie abstrakcji, który jest autorskim dziełem autora. Dlatego właśnie gorąco poleca się książkę Rudolfa Kassnera pod tytułem „Liczba i oblicze wraz z wprowadzeniem. Zarys fizjonomiki uniwersalnej”. Gwarantuje wszak intelektualne atrakcje, których próżno szukać w innych manifestacjach przemyśleń wielkich tego świata.

Książka jest dostępna na: http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,tytuly,806.html

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *