Rzeszów: polsko-rosyjska koalicja dla wiary. Linia konserwatyzm.pl urzeczywistnia się politycznie!

Rzeszów: POLSKO-ROSYJSKA KOALICJA DLA WIARY

We wtorek 23 października 2012 r. w Sali konferencyjnej Kurii Rzeszowskiej doradca Prezydenta Federacji Rosyjskiej Modest Kolerow i poseł do Dumy Roman Chudiakow po stronie rosyjskiej, oraz senator Jan Filip Libicki (PO) i Kazimierz Jaworski (SP) po stronie polskiej, podpisali „Deklarację”, stanowiącą odpowiedź na „Przesłanie” Patriarchy Cyryla I i Arcybiskupa Józefa Michalika do narodów polskiego i rosyjskiego z 17 sierpnia. 

W dzisiejszej „Deklaracji” stwierdzono, iż – zgodnie z tym, co przekazali przywódcy duchowi – politycy, eksperci i działacze w obu krajach chcą działać wspólnie na rzecz rozwiązywania ważnych kwestii takich jak ochrona życia nienarodzonych, in vitro, przeciwdziałanie propagowania zachowań homoseksualnych, w oparciu o wspólne chrześcijańskie dziedzictwo.
Współpraca niezbędna jest również w przeciwdziałaniu wzmagającym się trendom laicyzacyjnym dążącym do wykluczenia Krzyża z przestrzeni publicznej, pochwalającym czyny świętokradcze i ekscesy w świątyniach. Podniesiono także konieczność obrony chrześcijan prześladowanych w wielu miejscach na całym świecie.

Kazimierz Jaworski
Senator RP

Od Redakcji: W ten sposób dwaj parlamentarzyści związani z naszym środowiskiem, idąc drogą wyznaczoną przez abpa Michalika, zawiązali właśnie strategiczny i katechoniczny sojusz z prawosławną Rosją w obronie wiary chrześcijańskiej. Linia polityczna portalu konserwatyzm.pl zaczęła się urzeczywistniać. [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Rzeszów: polsko-rosyjska koalicja dla wiary. Linia konserwatyzm.pl urzeczywistnia się politycznie!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *